11319.htm

CÍMSZÓ: Fái

SZEMÉLYNÉV: Fái Jakab Béla

SZÓCIKK: Fái I. Béla, hírlapíró és műfordító, szül. Nagyváradon 1853., megh. Budapesten 1904. Középiskoláit Nagyváradon végezte. Egyetemi tanulmányainak befejezése után 1873. hírlapíró lett. Pályáját az Egyetértésnél kezdte meg, később a Hazánknak és a Budapesti Naplónak szerkesztőségi kötelékében működött. A Magyar Színháznak, majd 1899-1901-ig a Népszínháznak, 1901-1904-ig pedig az Operaháznak titkára volt, A nyugati irodalmakból sok novellát, regényt és színművet fordított magyarra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1319. címszó a lexikon => 252. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11319.htm

CÍMSZÓ: Fái

SZEMÉLYNÉV: Fái Jakab Béla

SZÓCIKK: Fái I. Béla, hírlapíró és műfordító, szül. Nagyváradon 1853., megh. Budapesten 1904. Középiskoláit Nagyváradon végezte. Egyetemi tanulmányainak befejezése után 1873. hírlapíró lett. Pályáját az Egyetértésnél kezdte meg, később a Hazánknak és a Budapesti Naplónak szerkesztőségi kötelékében működött. A Magyar Színháznak, majd 1899-1901-ig a Népszínháznak, 1901-1904-ig pedig az Operaháznak titkára volt, A nyugati irodalmakból sok novellát, regényt és színművet fordított magyarra.

11319.ht

CÍMSZÓ Fá

SZEMÉLYNÉV Fá Jaka Bél

SZÓCIKK Fá I Béla hírlapír é műfordító szül Nagyvárado 1853. megh Budapeste 1904 Középiskolái Nagyvárado végezte Egyetem tanulmányaina befejezés utá 1873 hírlapír lett Pályájá a Egyetértésné kezdt meg későb Hazánkna é Budapest Naplóna szerkesztőség kötelékébe működött Magya Színháznak maj 1899-1901-i Népszínháznak 1901-1904-i pedi a Operaházna titkár volt nyugat irodalmakbó so novellát regény é színműve fordítot magyarra

11319.h

CÍMSZ F

SZEMÉLYNÉ F Jak Bé

SZÓCIK F Bél hírlapí műfordít szü Nagyvárad 1853 meg Budapest 190 Középiskolá Nagyvárad végezt Egyete tanulmányain befejezé ut 187 hírlapí let Pályáj Egyetértésn kezd me késő Hazánkn Budapes Naplón szerkesztősé kötelékéb működöt Magy Színházna ma 1899-1901- Népszínházna 1901-1904- ped Operaházn titká vol nyuga irodalmakb s novellá regén színműv fordíto magyarr

11319.

CÍMS

SZEMÉLYN Ja B

SZÓCI Bé hírlap műfordí sz Nagyvára 185 me Budapes 19 Középiskol Nagyvára végez Egyet tanulmányai befejez u 18 hírlap le Pályá Egyetértés kez m kés Hazánk Budape Napló szerkesztős köteléké működö Mag Színházn m 1899-1901 Népszínházn 1901-1904 pe Operaház titk vo nyug irodalmak novell regé színmű fordít magyar

11319

CÍM

SZEMÉLY J

SZÓC B hírla műford s Nagyvár 18 m Budape 1 Középisko Nagyvár vége Egye tanulmánya befeje 1 hírla l Pály Egyetérté ke ké Hazán Budap Napl szerkesztő kötelék működ Ma Színház 1899-190 Népszínház 1901-190 p Operahá tit v nyu irodalma novel reg színm fordí magya

1131SZEMÉL

SZÓ hírl műfor Nagyvá 1 Budap Középisk Nagyvá vég Egy tanulmány befej hírl Pál Egyetért k k Hazá Buda Nap szerkeszt kötelé műkö M Színhá 1899-19 Népszínhá 1901-19 Operah ti ny irodalm nove re szín ford magy