11321.htm

CÍMSZÓ: Fajelmélet

SZÓCIKK: "Ha komolyabban veszi a hipotézisét, akkor azt a következtetést is levonhatta volna belőle, hogy faj bélyegüket a hosszúkoponyájú, szőke, felsőrendű hódítóktól nyerték a zsidók. De céljának jobban megfelelt a másik következtetés. Hidegvérűen építette rá azt a tantételét, hogy a zsidó nép az intelligenciának és a morális hajlamoknak olyan keveréke, amelyben az alacsonyrendű népek által belefertőzött hatások elnyomták azt az örökséget amelyet a felsőbbrendű szőke faj kevert a zsidóvérbe. Innen van, hogy a zsidó nép intelligenciája épp olyan szembetűnő, mint erkölcsi fogyatékossága, amelyet származásának köszönhet. Woltmann nyomán dogmatizálta az antiszemitizmus azt a felfogását, hogy a zsidó nép alacsonyrendű és ártalmas, mert a származásában gyökerező hibák kiirthatatlanok. Ha igaz lenne is, hogy a zsidók abból a vérkeveredésből származnak, amelyet Woltmann szupponál (ami nem is igaz), az ebből levont következtetés mégis helytelen, mert nincs nép a világon, amelyben a négyezer vagy ötezer év előtt kapott vérségi hatások még ma is rezonálnak. Ellenben igaz, hogy az eredet káros hatásai már kétszáz-háromszáz év alatt is elmosódnak és a rossz típusból egy egészen jó típus származhat, amit bizonyítani lehet a mai ausztráliaiakkal, akik deportált fegyencektől és az amerikaiakkal, akik nagyrészt kalandoroktól származnak. És még a beléje jutott sok színes vér sem tudta megrontani ezt a nagyszerű embertípust, pedig nem négyezer, hanem csak kétszáz vagy háromszáz év előtt indult meg a veszedelmessé válható vérkeresztezés. Woltmann tanításai eléggé termékeny talajra találtak, a F. mégis csak 1899. érte el teljes kivirágzását, még pedig az angol származású Houston Stewart Chamberlain német tudósnak Die Grundlagen Des 19. Jahrhunderts c. munkájában. Megvesztegető dialektikájának káprázataiban a könyv belső hibái könnyen rejtőzhettek el a laikus olvasó előtt és ennek köszönhette óriási sikerét. A tudományos kritika azonban elég korán vette észre, hogy Chamberlain okfejtései és megállapításai tudománytalanok. Még alapvető tételeit is olyan feltevésekből konstruálta meg, amelyek tudományosan nem is igazolhatók. Így megállapítja, még pedig nagyon önkényesen, hogy a zsidó nép az arab fennsíkon élt izraelita törzsek és a Palesztinában talált rövidkoponyájú szíriaiak keveredéséből származik. Ez a megállapítás nélkülözi a történelmi szankciót, mert hiszen a chetitákkal és amoritákkal való vérrokonság sokkal valószínűbbnek látszik, de megbízható támaszpontok hiányában még ezt a feltevést sem fogadja el a tudomány és még máig sem tisztázta le véglegesen a zsidó nép származását. A bontakozó F. nem törődött ilyen kicsinységekkel. Arra, hogy a zsidó fajt alacsonyrendűnek, az árja-fajt felsőrendűnek tüntesse fel, minden eszközt jónak talált, még azt a módszert is, amely a zsidó történelem küszöbén kezdi meg a hamisítást. Az ősi rossz keveredésből származtatni az alacsonyrendűnek bélyegzett mai zsidót: rendszerré erősödött a F.-ben, de Chamberlain hipotézise mellett mások is keletkeztek. O. Hauser 1922. még ijesztőbb kémiával keveri ki a zsidószármazást. 1922-ben írt zsidó történetében túl jónak tartja a Chamberlain által feltételezett szír keveredést és azt állítja, hogy a zsidó nép nemes árja és nemtelen fekete meg sárga fajoktól származik. A felerészben fehér, felerészben színes származás két csoportra bontja a zsidóságot. Az egyik magasabb rendű (de még mindig nem olyan magasrendű, mint az árja), a másik alacsonyrendű. A próféták (Hauser szerint) a világos és hosszú koponyanyájú faj ivadékai (a jó Isten tudja, honnan veszi, hogy minden próféta szőke és hosszúkoponyájú volt), míg a papirendbe tartozó kohaniták. a kerekkoponyájú sötét, alacsonyrendű fajt képviselik a zsidóságban. (Nem ide tartozik, de IL tudományos komolytalanságának illusztrálására megemlítjük, hogy a «rövid koponyájú, feketehajú, lapos arcú» katolikus papságot is kizárja az árja közösségből és külön típusnak stigmatizálja a nemes germánságban, mintha, szőke és kékszemű embert föl sem szentelne a katholikus egyház, vagy mintha minden szőke és kékszemű árja nyomban megbámulna, amint pappá szentelik.) Következtetéseiben éppen olyan tudománytalan a F., mint kiindulópontjain. A zsidóság célzatos lekicsinyítésén kívül az a legfőbb célja, hogy az emberiség koronájának az árja-germánt tegye meg. Dogmatikusan állítja: «Kultúrképes faj csak egy van és ez a germán faj.» «A magas növésű, szőke, kékszemű germán az egyetlen típus, amely alkotni és teremteni tud.» Chamberlain még a szumir, akkád, assyr, babilóniai, görög, római kultúrát is bevándorolt germánoknak tulajdonítja. Woltmann nemcsak a faj kiválóságát köti a germánszármazáshoz, de az egyén kiválóságát is és igazolás nélkül állítja, hogy az emberiség zsenijei kivétel nélkül germán származásúak. Nagy Sándor, Caesar és Napóleon tehát germánok voltak. És az a mongol, aki Kínában korábban találta fel a puskaport, mint a német Schwarz, nem kínai, hanem germán volt a woltmanni felfogás szerint. Hogy mennyit ér ez az egész elmélet, abból derül ki, hogy a germánság faji bélyegét a test magas növésében, a koponya hosszú formájában és a haj szőkeségében látja. Holott bebizonyított tény, hogy ezek a sajátságok nem kizárólagos germán vonások, de nincs is olyan emberfaj a világon, amelyről azt mondhatjuk, hogy csak őt magát jellemzik ezek a «faji» stigmák. A test növése első sorban a klímától függ, az életkörülményektől és a gazdasági viszonyoktól (l. Antropológia). Amióta a zsidók kikerültek gettóikból, de különösen azóta, amióta sporttal is foglalkoznak, a testi fejlődésük is kedvezőbb és biztató regenerálódást mutat. Az a feltevés tehát, amely a test növésformáját a fajok bélyegévé teszi meg, alaposan kétségbe vonható. Nem bizonyult elfogadhatónak a koponyamérés, és az erre támaszkodó koponyaforma-elmélet sem, mert kiderült, hogy minden népben és népcsoportban keverten fordulnak elő a koponyaformák, tekintet nélkül arra, hogy milyen fokú kultúrában él az illető népcsoport."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1321. címszó a lexikon => 253. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11321.htm

CÍMSZÓ: Fajelmélet

SZÓCIKK: Ha komolyabban veszi a hipotézisét, akkor azt a következtetést is levonhatta volna belőle, hogy faj bélyegüket a hosszúkoponyájú, szőke, felsőrendű hódítóktól nyerték a zsidók. De céljának jobban megfelelt a másik következtetés. Hidegvérűen építette rá azt a tantételét, hogy a zsidó nép az intelligenciának és a morális hajlamoknak olyan keveréke, amelyben az alacsonyrendű népek által belefertőzött hatások elnyomták azt az örökséget amelyet a felsőbbrendű szőke faj kevert a zsidóvérbe. Innen van, hogy a zsidó nép intelligenciája épp olyan szembetűnő, mint erkölcsi fogyatékossága, amelyet származásának köszönhet. Woltmann nyomán dogmatizálta az antiszemitizmus azt a felfogását, hogy a zsidó nép alacsonyrendű és ártalmas, mert a származásában gyökerező hibák kiirthatatlanok. Ha igaz lenne is, hogy a zsidók abból a vérkeveredésből származnak, amelyet Woltmann szupponál ami nem is igaz , az ebből levont következtetés mégis helytelen, mert nincs nép a világon, amelyben a négyezer vagy ötezer év előtt kapott vérségi hatások még ma is rezonálnak. Ellenben igaz, hogy az eredet káros hatásai már kétszáz-háromszáz év alatt is elmosódnak és a rossz típusból egy egészen jó típus származhat, amit bizonyítani lehet a mai ausztráliaiakkal, akik deportált fegyencektől és az amerikaiakkal, akik nagyrészt kalandoroktól származnak. És még a beléje jutott sok színes vér sem tudta megrontani ezt a nagyszerű embertípust, pedig nem négyezer, hanem csak kétszáz vagy háromszáz év előtt indult meg a veszedelmessé válható vérkeresztezés. Woltmann tanításai eléggé termékeny talajra találtak, a F. mégis csak 1899. érte el teljes kivirágzását, még pedig az angol származású Houston Stewart Chamberlain német tudósnak Die Grundlagen Des 19. Jahrhunderts c. munkájában. Megvesztegető dialektikájának káprázataiban a könyv belső hibái könnyen rejtőzhettek el a laikus olvasó előtt és ennek köszönhette óriási sikerét. A tudományos kritika azonban elég korán vette észre, hogy Chamberlain okfejtései és megállapításai tudománytalanok. Még alapvető tételeit is olyan feltevésekből konstruálta meg, amelyek tudományosan nem is igazolhatók. Így megállapítja, még pedig nagyon önkényesen, hogy a zsidó nép az arab fennsíkon élt izraelita törzsek és a Palesztinában talált rövidkoponyájú szíriaiak keveredéséből származik. Ez a megállapítás nélkülözi a történelmi szankciót, mert hiszen a chetitákkal és amoritákkal való vérrokonság sokkal valószínűbbnek látszik, de megbízható támaszpontok hiányában még ezt a feltevést sem fogadja el a tudomány és még máig sem tisztázta le véglegesen a zsidó nép származását. A bontakozó F. nem törődött ilyen kicsinységekkel. Arra, hogy a zsidó fajt alacsonyrendűnek, az árja-fajt felsőrendűnek tüntesse fel, minden eszközt jónak talált, még azt a módszert is, amely a zsidó történelem küszöbén kezdi meg a hamisítást. Az ősi rossz keveredésből származtatni az alacsonyrendűnek bélyegzett mai zsidót: rendszerré erősödött a F.-ben, de Chamberlain hipotézise mellett mások is keletkeztek. O. Hauser 1922. még ijesztőbb kémiával keveri ki a zsidószármazást. 1922-ben írt zsidó történetében túl jónak tartja a Chamberlain által feltételezett szír keveredést és azt állítja, hogy a zsidó nép nemes árja és nemtelen fekete meg sárga fajoktól származik. A felerészben fehér, felerészben színes származás két csoportra bontja a zsidóságot. Az egyik magasabb rendű de még mindig nem olyan magasrendű, mint az árja , a másik alacsonyrendű. A próféták Hauser szerint a világos és hosszú koponyanyájú faj ivadékai a jó Isten tudja, honnan veszi, hogy minden próféta szőke és hosszúkoponyájú volt , míg a papirendbe tartozó kohaniták. a kerekkoponyájú sötét, alacsonyrendű fajt képviselik a zsidóságban. Nem ide tartozik, de IL tudományos komolytalanságának illusztrálására megemlítjük, hogy a rövid koponyájú, feketehajú, lapos arcú katolikus papságot is kizárja az árja közösségből és külön típusnak stigmatizálja a nemes germánságban, mintha, szőke és kékszemű embert föl sem szentelne a katholikus egyház, vagy mintha minden szőke és kékszemű árja nyomban megbámulna, amint pappá szentelik. Következtetéseiben éppen olyan tudománytalan a F., mint kiindulópontjain. A zsidóság célzatos lekicsinyítésén kívül az a legfőbb célja, hogy az emberiség koronájának az árja-germánt tegye meg. Dogmatikusan állítja: Kultúrképes faj csak egy van és ez a germán faj. A magas növésű, szőke, kékszemű germán az egyetlen típus, amely alkotni és teremteni tud. Chamberlain még a szumir, akkád, assyr, babilóniai, görög, római kultúrát is bevándorolt germánoknak tulajdonítja. Woltmann nemcsak a faj kiválóságát köti a germánszármazáshoz, de az egyén kiválóságát is és igazolás nélkül állítja, hogy az emberiség zsenijei kivétel nélkül germán származásúak. Nagy Sándor, Caesar és Napóleon tehát germánok voltak. És az a mongol, aki Kínában korábban találta fel a puskaport, mint a német Schwarz, nem kínai, hanem germán volt a woltmanni felfogás szerint. Hogy mennyit ér ez az egész elmélet, abból derül ki, hogy a germánság faji bélyegét a test magas növésében, a koponya hosszú formájában és a haj szőkeségében látja. Holott bebizonyított tény, hogy ezek a sajátságok nem kizárólagos germán vonások, de nincs is olyan emberfaj a világon, amelyről azt mondhatjuk, hogy csak őt magát jellemzik ezek a faji stigmák. A test növése első sorban a klímától függ, az életkörülményektől és a gazdasági viszonyoktól l. Antropológia . Amióta a zsidók kikerültek gettóikból, de különösen azóta, amióta sporttal is foglalkoznak, a testi fejlődésük is kedvezőbb és biztató regenerálódást mutat. Az a feltevés tehát, amely a test növésformáját a fajok bélyegévé teszi meg, alaposan kétségbe vonható. Nem bizonyult elfogadhatónak a koponyamérés, és az erre támaszkodó koponyaforma-elmélet sem, mert kiderült, hogy minden népben és népcsoportban keverten fordulnak elő a koponyaformák, tekintet nélkül arra, hogy milyen fokú kultúrában él az illető népcsoport.

11321.ht

CÍMSZÓ Fajelméle

SZÓCIKK H komolyabba vesz hipotézisét akko az következtetés i levonhatt voln belőle hog fa bélyegüke hosszúkoponyájú szőke felsőrend hódítóktó nyerté zsidók D céljána jobba megfelel mási következtetés Hidegvérűe épített r az tantételét hog zsid né a intelligenciána é moráli hajlamokna olya keveréke amelybe a alacsonyrend népe álta belefertőzöt hatáso elnyomtá az a öröksége amelye felsőbbrend szők fa kever zsidóvérbe Inne van hog zsid né intelligenciáj ép olya szembetűnő min erkölcs fogyatékossága amelye származásána köszönhet Woltman nyomá dogmatizált a antiszemitizmu az felfogását hog zsid né alacsonyrend é ártalmas mer származásába gyökerez hibá kiirthatatlanok H iga lenn is hog zsidó abbó vérkeveredésbő származnak amelye Woltman szupponá am ne i iga a ebbő levon következteté mégi helytelen mer ninc né világon amelybe négyeze vag öteze é előt kapot vérség hatáso mé m i rezonálnak Ellenbe igaz hog a erede káro hatása má kétszáz-háromszá é alat i elmosódna é ross típusbó eg egésze j típu származhat ami bizonyítan lehe ma ausztráliaiakkal aki deportál fegyencektő é a amerikaiakkal aki nagyrész kalandoroktó származnak É mé beléj jutot so színe vé se tudt megrontan ez nagyszer embertípust pedi ne négyezer hane csa kétszá vag háromszá é előt indul me veszedelmess válhat vérkeresztezés Woltman tanítása elégg terméken talajr találtak F mégi csa 1899 ért e telje kivirágzását mé pedi a ango származás Housto Stewar Chamberlai néme tudósna Di Grundlage De 19 Jahrhundert c munkájában Megveszteget dialektikájána káprázataiba köny bels hibá könnye rejtőzhette e laiku olvas előt é enne köszönhett óriás sikerét tudományo kritik azonba elé korá vett észre hog Chamberlai okfejtése é megállapítása tudománytalanok Mé alapvet tételei i olya feltevésekbő konstruált meg amelye tudományosa ne i igazolhatók Íg megállapítja mé pedi nagyo önkényesen hog zsid né a ara fennsíko él izraelit törzse é Palesztinába talál rövidkoponyáj szíriaia keveredésébő származik E megállapítá nélkülöz történelm szankciót mer hisze chetitákka é amoritákka val vérrokonsá sokka valószínűbbne látszik d megbízhat támaszponto hiányába mé ez feltevés se fogadj e tudomán é mé mái se tisztázt l véglegese zsid né származását bontakoz F ne törődöt ilye kicsinységekkel Arra hog zsid faj alacsonyrendűnek a árja-faj felsőrendűne tüntess fel minde eszköz jóna talált mé az módszer is amel zsid történele küszöbé kezd me hamisítást A ős ross keveredésbő származtatn a alacsonyrendűne bélyegzet ma zsidót rendszerr erősödöt F.-ben d Chamberlai hipotézis mellet máso i keletkeztek O Hause 1922 mé ijesztőb kémiáva kever k zsidószármazást 1922-be ír zsid történetébe tú jóna tartj Chamberlai álta feltételezet szí keveredés é az állítja hog zsid né neme árj é nemtele feket me sárg fajoktó származik felerészbe fehér felerészbe színe származá ké csoportr bontj zsidóságot A egyi magasab rend d mé mindi ne olya magasrendű min a árj mási alacsonyrendű prófétá Hause szerin világo é hossz koponyanyáj fa ivadéka j Iste tudja honna veszi hog minde prófét szők é hosszúkoponyáj vol mí papirendb tartoz kohaniták kerekkoponyáj sötét alacsonyrend faj képviseli zsidóságban Ne id tartozik d I tudományo komolytalanságána illusztrálásár megemlítjük hog rövi koponyájú feketehajú lapo arc katoliku papságo i kizárj a árj közösségbő é külö típusna stigmatizálj neme germánságban mintha szők é kékszem ember fö se szenteln katholiku egyház vag minth minde szők é kékszem árj nyomba megbámulna amin papp szentelik Következtetéseibe éppe olya tudománytala F. min kiindulópontjain zsidósá célzato lekicsinyítésé kívü a legfőb célja hog a emberisé koronájána a árja-germán tegy meg Dogmatikusa állítja Kultúrképe fa csa eg va é e germá faj maga növésű szőke kékszem germá a egyetle típus amel alkotn é teremten tud Chamberlai mé szumir akkád assyr babilóniai görög róma kultúrá i bevándorol germánokna tulajdonítja Woltman nemcsa fa kiválóságá köt germánszármazáshoz d a egyé kiválóságá i é igazolá nélkü állítja hog a emberisé zsenije kivéte nélkü germá származásúak Nag Sándor Caesa é Napóleo tehá germáno voltak É a mongol ak Kínába korábba talált fe puskaport min néme Schwarz ne kínai hane germá vol woltmann felfogá szerint Hog mennyi é e a egés elmélet abbó derü ki hog germánsá faj bélyegé tes maga növésében kopony hossz formájába é ha szőkeségébe látja Holot bebizonyítot tény hog eze sajátságo ne kizárólago germá vonások d ninc i olya emberfa világon amelyrő az mondhatjuk hog csa ő magá jellemzi eze faj stigmák tes növés els sorba klímátó függ a életkörülményektő é gazdaság viszonyoktó l Antropológi Amiót zsidó kikerülte gettóikból d különöse azóta amiót sportta i foglalkoznak test fejlődésü i kedvezőb é biztat regenerálódás mutat A feltevé tehát amel tes növésformájá fajo bélyegév tesz meg alaposa kétségb vonható Ne bizonyul elfogadhatóna koponyamérés é a err támaszkod koponyaforma-elméle sem mer kiderült hog minde népbe é népcsoportba keverte fordulna el koponyaformák tekinte nélkü arra hog milye fok kultúrába é a illet népcsoport

11321.h

CÍMSZ Fajelmél

SZÓCIK komolyabb ves hipotézisé akk a következteté levonhat vol belől ho f bélyegük hosszúkoponyáj szők felsőren hódítókt nyert zsidó célján jobb megfele más következteté Hidegvérű építet a tantételé ho zsi n intelligencián morál hajlamokn oly keverék amelyb alacsonyren nép ált belefertőzö hatás elnyomt a örökség amely felsőbbren sző f keve zsidóvérb Inn va ho zsi n intelligenciá é oly szembetűn mi erkölc fogyatékosság amely származásán köszönhe Woltma nyom dogmatizál antiszemitizm a felfogásá ho zsi n alacsonyren ártalma me származásáb gyökere hib kiirthatatlano ig len i ho zsid abb vérkeveredésb származna amely Woltma szuppon a n ig ebb levo következtet még helytele me nin n világo amelyb négyez va ötez elő kapo vérsé hatás m rezonálna Ellenb iga ho ered kár hatás m kétszáz-háromsz ala elmosódn ros típusb e egész típ származha am bizonyíta leh m ausztráliaiakka ak deportá fegyencekt amerikaiakka ak nagyrés kalandorokt származna m belé juto s szín v s tud megronta e nagysze embertípus ped n négyeze han cs kétsz va háromsz elő indu m veszedelmes válha vérkeresztezé Woltma tanítás elég terméke talaj találta még cs 189 ér telj kivirágzásá m ped ang származá Houst Stewa Chamberla ném tudósn D Grundlag D 1 Jahrhunder munkájába Megvesztege dialektikáján káprázataib kön bel hib könny rejtőzhett laik olva elő enn köszönhet óriá sikeré tudomány kriti azonb el kor vet észr ho Chamberla okfejtés megállapítás tudománytalano M alapve tétele oly feltevésekb konstruál me amely tudományos n igazolható Í megállapítj m ped nagy önkényese ho zsi n ar fennsík é izraeli törzs Palesztináb talá rövidkoponyá szíriai keveredéséb származi megállapít nélkülö történel szankció me hisz chetitákk amoritákk va vérrokons sokk valószínűbbn látszi megbízha támaszpont hiányáb m e feltevé s fogad tudomá m má s tisztáz végleges zsi n származásá bontako n törődö ily kicsinységekke Arr ho zsi fa alacsonyrendűne árja-fa felsőrendűn tüntes fe mind eszkö jón talál m a módsze i ame zsi történel küszöb kez m hamisítás ő ros keveredésb származtat alacsonyrendűn bélyegze m zsidó rendszer erősödö F.-be Chamberla hipotézi melle más keletkezte Haus 192 m ijesztő kémiáv keve zsidószármazás 1922-b í zsi történetéb t jón tart Chamberla ált feltételeze sz keveredé a állítj ho zsi n nem ár nemtel feke m sár fajokt származi felerészb fehé felerészb szín származ k csoport bont zsidóságo egy magasa ren m mind n oly magasrend mi ár más alacsonyrend prófét Haus szeri világ hoss koponyanyá f ivadék Ist tudj honn vesz ho mind prófé sző hosszúkoponyá vo m papirend tarto kohanitá kerekkoponyá söté alacsonyren fa képvisel zsidóságba N i tartozi tudomány komolytalanságán illusztrálásá megemlítjü ho röv koponyáj feketehaj lap ar katolik papság kizár ár közösségb kül típusn stigmatizál nem germánságba minth sző kéksze embe f s szentel katholik egyhá va mint mind sző kéksze ár nyomb megbámuln ami pap szenteli Következtetéseib épp oly tudománytal F mi kiindulópontjai zsidós célzat lekicsinyítés kív legfő célj ho emberis koronáján árja-germá teg me Dogmatikus állítj Kultúrkép f cs e v germ fa mag növés szők kéksze germ egyetl típu ame alkot teremte tu Chamberla m szumi akká assy babilónia görö róm kultúr bevándoro germánokn tulajdonítj Woltma nemcs f kiválóság kö germánszármazásho egy kiválóság igazol nélk állítj ho emberis zsenij kivét nélk germ származásúa Na Sándo Caes Napóle teh germán volta mongo a Kínáb korább talál f puskapor mi ném Schwar n kína han germ vo woltman felfog szerin Ho menny egé elméle abb der k ho germáns fa bélyeg te mag növésébe kopon hoss formájáb h szőkeségéb látj Holo bebizonyíto tén ho ez sajátság n kizárólag germ vonáso nin oly emberf világo amelyr a mondhatju ho cs mag jellemz ez fa stigmá te növé el sorb klímát füg életkörülményekt gazdasá viszonyokt Antropológ Amió zsid kikerült gettóikbó különös azót amió sportt foglalkozna tes fejlődés kedvező bizta regenerálódá muta feltev tehá ame te növésformáj faj bélyegé tes me alapos kétség vonhat N bizonyu elfogadhatón koponyaméré er támaszko koponyaforma-elmél se me kiderül ho mind népb népcsoportb kevert forduln e koponyaformá tekint nélk arr ho mily fo kultúráb ille népcsopor

11321.

CÍMS Fajelmé

SZÓCI komolyab ve hipotézis ak következtet levonha vo belő h bélyegü hosszúkoponyá sző felsőre hódítók nyer zsid céljá job megfel má következtet Hidegvér építe tantétel h zs intelligenciá morá hajlamok ol keveré amely alacsonyre né ál belefertőz hatá elnyom öröksé amel felsőbbre sz kev zsidóvér In v h zs intelligenci ol szembetű m erköl fogyatékossá amel származásá köszönh Woltm nyo dogmatizá antiszemitiz felfogás h zs alacsonyre ártalm m származásá gyöker hi kiirthatatlan i le h zsi ab vérkeveredés származn amel Woltm szuppo i eb lev következte mé helytel m ni világ amely négye v öte el kap vérs hatá rezonáln Ellen ig h ere ká hatá kétszáz-hároms al elmosód ro típus egés tí származh a bizonyít le ausztráliaiakk a deport fegyencek amerikaiakk a nagyré kalandorok származn bel jut szí tu megront nagysz embertípu pe négyez ha c kéts v hároms el ind veszedelme válh vérkeresztez Woltm tanítá elé termék tala talált mé c 18 é tel kivirágzás pe an származ Hous Stew Chamberl né tudós Grundla Jahrhunde munkájáb Megveszteg dialektikájá káprázatai kö be hi könn rejtőzhet lai olv el en köszönhe óri siker tudomán krit azon e ko ve ész h Chamberl okfejté megállapítá tudománytalan alapv tétel ol feltevések konstruá m amel tudományo igazolhat megállapít pe nag önkényes h zs a fennsí izrael törz Palesztiná tal rövidkopony szíria keveredésé származ megállapí nélkül történe szankci m his chetiták amoriták v vérrokon sok valószínűbb látsz megbízh támaszpon hiányá feltev foga tudom m tisztá véglege zs származás bontak törőd il kicsinységekk Ar h zs f alacsonyrendűn árja-f felsőrendű tünte f min eszk jó talá módsz am zs történe küszö ke hamisítá ro keveredés származta alacsonyrendű bélyegz zsid rendsze erősöd F.-b Chamberl hipotéz mell má keletkezt Hau 19 ijeszt kémiá kev zsidószármazá 1922- zs történeté jó tar Chamberl ál feltételez s kevered állít h zs ne á nemte fek sá fajok származ felerész feh felerész szí szárma csopor bon zsidóság eg magas re min ol magasren m á má alacsonyren prófé Hau szer vilá hos koponyany ivadé Is tud hon ves h min próf sz hosszúkopony v papiren tart kohanit kerekkopony söt alacsonyre f képvise zsidóságb tartoz tudomán komolytalanságá illusztrálás megemlítj h rö koponyá feketeha la a katoli papsá kizá á közösség kü típus stigmatizá ne germánságb mint sz kéksz emb szente katholi egyh v min min sz kéksz á nyom megbámul am pa szentel Következtetései ép ol tudományta m kiindulópontja zsidó célza lekicsinyíté kí legf cél h emberi koronájá árja-germ te m Dogmatiku állít Kultúrké c ger f ma növé sző kéksz ger egyet típ am alko teremt t Chamberl szum akk ass babilóni gör ró kultú bevándor germánok tulajdonít Woltm nemc kiválósá k germánszármazásh eg kiválósá igazo nél állít h emberi zseni kivé nél ger származású N Sánd Cae Napól te germá volt mong Kíná koráb talá puskapo m né Schwa kín ha ger v woltma felfo szeri H menn eg elmél ab de h germán f bélye t ma növéséb kopo hos formájá szőkeségé lát Hol bebizonyít té h e sajátsá kizáróla ger vonás ni ol ember világ amely mondhatj h c ma jellem e f stigm t növ e sor klímá fü életkörülmények gazdas viszonyok Antropoló Ami zsi kikerül gettóikb különö azó ami sport foglalkozn te fejlődé kedvez bizt regenerálód mut felte teh am t növésformá fa bélyeg te m alapo kétsé vonha bizony elfogadható koponyamér e támaszk koponyaforma-elmé s m kiderü h min nép népcsoport kever fordul koponyaform tekin nél ar h mil f kultúrá ill népcsopo

11321

CÍM Fajelm

SZÓC komolya v hipotézi a következte levonh v bel bélyeg hosszúkopony sz felsőr hódító nye zsi célj jo megfe m következte Hidegvé épít tantéte z intelligenci mor hajlamo o kever amel alacsonyr n á belefertő hat elnyo öröks ame felsőbbr s ke zsidóvé I z intelligenc o szembet erkö fogyatékoss ame származás köszön Wolt ny dogmatiz antiszemiti felfogá z alacsonyr ártal származás gyöke h kiirthatatla l zs a vérkeveredé származ ame Wolt szupp e le következt m helyte n vilá amel négy öt e ka vér hat rezonál Elle i er k hat kétszáz-három a elmosó r típu egé t származ bizonyí l ausztráliaiak depor fegyence amerikaiak nagyr kalandoro származ be ju sz t megron nagys embertíp p négye h két három e in veszedelm vál vérkereszte Wolt tanít el termé tal talál m 1 te kivirágzá p a szárma Hou Ste Chamber n tudó Grundl Jahrhund munkájá Megveszte dialektikáj káprázata k b h kön rejtőzhe la ol e e köszönh ór sike tudomá kri azo k v és Chamber okfejt megállapít tudománytala alap téte o feltevése konstru ame tudomány igazolha megállapí p na önkénye z fenns izrae tör Palesztin ta rövidkopon szíri keveredés szárma megállap nélkü történ szankc hi chetitá amoritá vérroko so valószínűb láts megbíz támaszpo hiány felte fog tudo tiszt végleg z származá bonta törő i kicsinységek A z alacsonyrendű árja- felsőrend tünt mi esz j tal móds a z történ küsz k hamisít r keveredé származt alacsonyrend bélyeg zsi rendsz erősö F.- Chamber hipoté mel m keletkez Ha 1 ijesz kémi ke zsidószármaz 1922 z történet j ta Chamber á feltétele kevere állí z n nemt fe s fajo szárma felerés fe felerés sz szárm csopo bo zsidósá e maga r mi o magasre m alacsonyre próf Ha sze vil ho koponyan ivad I tu ho ve mi pró s hosszúkopon papire tar kohani kerekkopon sö alacsonyr képvis zsidóság tarto tudomá komolytalanság illusztrálá megemlít r kopony feketeh l katol paps kiz közössé k típu stigmatiz n germánság min s kéks em szent kathol egy mi mi s kéks nyo megbámu a p szente Következtetése é o tudományt kiindulópontj zsid célz lekicsinyít k leg cé ember koronáj árja-ger t Dogmatik állí Kultúrk ge m növ sz kéks ge egye tí a alk terem Chamber szu ak as babilón gö r kult bevándo germáno tulajdoní Wolt nem kiválós germánszármazás e kiválós igaz né állí ember zsen kiv né ge származás Sán Ca Napó t germ vol mon Kín korá tal puskap n Schw kí h ge woltm felf szer men e elmé a d germá bély m növésé kop ho formáj szőkeség lá Ho bebizonyí t sajáts kizáról ge voná n o embe vilá amel mondhat m jelle stig nö so klím f életkörülménye gazda viszonyo Antropol Am zs kikerü gettóik külön az am spor foglalkoz t fejlőd kedve biz regeneráló mu felt te a növésform f bélye t alap kéts vonh bizon elfogadhat koponyamé támasz koponyaforma-elm kider mi né népcsopor keve fordu koponyafor teki né a mi kultúr il népcsop

1132

CÍ Fajel

SZÓ komoly hipotéz következt levon be bélye hosszúkopon s felső hódít ny zs cél j megf következt Hidegv épí tantét intelligenc mo hajlam keve ame alacsony belefert ha elny örök am felsőbb k zsidóv intelligen szembe erk fogyatékos am származá köszö Wol n dogmati antiszemit felfog alacsony árta származá gyök kiirthatatl z vérkevered szárma am Wol szup l következ helyt vil ame nég ö k vé ha rezoná Ell e ha kétszáz-háro elmos típ eg szárma bizony ausztráliaia depo fegyenc amerikaia nagy kalandor szárma b j s megro nagy embertí négy ké háro i veszedel vá vérkereszt Wol taní e term ta talá t kivirágz szárm Ho St Chambe tud Grund Jahrhun munkáj Megveszt dialektiká káprázat kö rejtőzh l o köszön ó sik tudom kr az é Chambe okfej megállapí tudománytal ala tét feltevés konstr am tudomán igazolh megállap n önkény fenn izra tö Paleszti t rövidkopo szír keveredé szárm megálla nélk törté szank h chetit amorit vérrok s valószínű lát megbí támaszp hián felt fo tud tisz végle származ bont tör kicsinysége alacsonyrend árja felsőren tün m es ta mód törté küs hamisí kevered származ alacsonyren bélye zs rends erős F. Chambe hipot me keletke H ijes kém k zsidószárma 192 történe t Chambe feltétel kever áll nem f faj szárm feleré f feleré s szár csop b zsidós mag m magasr alacsonyr pró H sz vi h koponya iva t h v m pr hosszúkopo papir ta kohan kerekkopo s alacsony képvi zsidósá tart tudom komolytalansá illusztrál megemlí kopon fekete kato pap ki közöss típ stigmati germánsá mi kék e szen katho eg m m kék ny megbám szent Következtetés tudomány kiindulópont zsi cél lekicsinyí le c embe koroná árja-ge Dogmati áll Kultúr g nö s kék g egy t al tere Chambe sz a a babiló g kul bevánd germán tulajdon Wol ne kiváló germánszármazá kiváló iga n áll embe zse ki n g származá Sá C Nap ger vo mo Kí kor ta puska Sch k g wolt fel sze me elm germ bél növés ko h formá szőkesé l H bebizony saját kizáró g von emb vil ame mondha jell sti n s klí életkörülmény gazd viszony Antropo A z kiker gettói külö a a spo foglalko fejlő kedv bi regenerál m fel t növésfor bély ala két von bizo elfogadha koponyam támas koponyaforma-el kide m n népcsopo kev ford koponyafo tek n m kultú i népcso