11325.htm

CÍMSZÓ: Falk

SZEMÉLYNÉV: Falk Géza

SZÓCIKK: "Falk, 1. Géza, zeneszerző, szül. Budapesten 1899 jan. 16. 1922-ben végezte a Zeneművészeti Főiskolát. Négy évig volt a budapesti Zsidó gimnázium zenei vezetője. Elméleti könyvei: Általános zeneelmélet: Zenei formatan. Kompozíciói: Furulyás; Kinyilatkoztatás (oratóriumok); vonósnégyes, fúvóstrió, dalok. F. azok közé a magyar zenészek közé tartozik, akik a zsidó népi zene alapjain komponálnak"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1325. címszó a lexikon => 255. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11325.htm

CÍMSZÓ: Falk

SZEMÉLYNÉV: Falk Géza

SZÓCIKK: Falk, 1. Géza, zeneszerző, szül. Budapesten 1899 jan. 16. 1922-ben végezte a Zeneművészeti Főiskolát. Négy évig volt a budapesti Zsidó gimnázium zenei vezetője. Elméleti könyvei: Általános zeneelmélet: Zenei formatan. Kompozíciói: Furulyás; Kinyilatkoztatás oratóriumok ; vonósnégyes, fúvóstrió, dalok. F. azok közé a magyar zenészek közé tartozik, akik a zsidó népi zene alapjain komponálnak

11325.ht

CÍMSZÓ Fal

SZEMÉLYNÉV Fal Géz

SZÓCIKK Falk 1 Géza zeneszerző szül Budapeste 189 jan 16 1922-be végezt Zeneművészet Főiskolát Nég évi vol budapest Zsid gimnáziu zene vezetője Elmélet könyvei Általáno zeneelmélet Zene formatan Kompozíciói Furulyás Kinyilatkoztatá oratóriumo vonósnégyes fúvóstrió dalok F azo köz magya zenésze köz tartozik aki zsid nép zen alapjai komponálna

11325.h

CÍMSZ Fa

SZEMÉLYNÉ Fa Gé

SZÓCIK Fal Géz zeneszerz szü Budapest 18 ja 1 1922-b végez Zeneművésze Főiskolá Né év vo budapes Zsi gimnázi zen vezetőj Elméle könyve Általán zeneelméle Zen formata Kompozíció Furulyá Kinyilatkoztat oratórium vonósnégye fúvóstri dalo az kö magy zenész kö tartozi ak zsi né ze alapja komponáln

11325.

CÍMS F

SZEMÉLYN F G

SZÓCI Fa Gé zeneszer sz Budapes 1 j 1922- vége Zeneművész Főiskol N é v budape Zs gimnáz ze vezető Elmél könyv Általá zeneelmél Ze format Kompozíci Furuly Kinyilatkozta oratóriu vonósnégy fúvóstr dal a k mag zenés k tartoz a zs n z alapj komponál

11325

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC F G zenesze s Budape 1922 vég Zeneművés Főisko budap Z gimná z vezet Elmé köny Által zeneelmé Z forma Kompozíc Furul Kinyilatkozt oratóri vonósnég fúvóst da ma zené tarto z alap komponá

1132SZEMÉL

SZÓ zenesz Budap 192 vé Zeneművé Főisk buda gimn veze Elm kön Álta zeneelm form Kompozí Furu Kinyilatkoz oratór vonósné fúvós d m zen tart ala kompon