11327.htm

CÍMSZÓ: Falk

SZEMÉLYNÉV: Falk Richárd

SZÓCIKK: "3. F. Richárd*, hírlapíró és író, szül. Debrecenben 1878., megh. Budapesten 1920. A budapesti és kolozsvári egyetemeken gyógyszerészeti tanulmányokat végzett, de amellett hírlapírással is foglalkozott. Hosszabb ideig a Magyar Szó, a Magyar Hírlap, az Egyetértés, majd a Budapest belső munkatársa volt. Sok dalszöveget, operettlibrettót (Pryne) és apróbb színművet írt. Művei: Énekes tankönyv (öt kötet, Heidelberg-Hetényi Albert zeneszerzővel együtt); Öreg nász és egyéb elbeszélések (1901); Özvegy kisasszony (regény, 1911); Figurák (elbeszélések, 1912)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1327. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11327.htm

CÍMSZÓ: Falk

SZEMÉLYNÉV: Falk Richárd

SZÓCIKK: 3. F. Richárd*, hírlapíró és író, szül. Debrecenben 1878., megh. Budapesten 1920. A budapesti és kolozsvári egyetemeken gyógyszerészeti tanulmányokat végzett, de amellett hírlapírással is foglalkozott. Hosszabb ideig a Magyar Szó, a Magyar Hírlap, az Egyetértés, majd a Budapest belső munkatársa volt. Sok dalszöveget, operettlibrettót Pryne és apróbb színművet írt. Művei: Énekes tankönyv öt kötet, Heidelberg-Hetényi Albert zeneszerzővel együtt ; Öreg nász és egyéb elbeszélések 1901 ; Özvegy kisasszony regény, 1911 ; Figurák elbeszélések, 1912 .

11327.ht

CÍMSZÓ Fal

SZEMÉLYNÉV Fal Richár

SZÓCIKK 3 F Richárd* hírlapír é író szül Debrecenbe 1878. megh Budapeste 1920 budapest é kolozsvár egyetemeke gyógyszerészet tanulmányoka végzett d amellet hírlapírássa i foglalkozott Hosszab idei Magya Szó Magya Hírlap a Egyetértés maj Budapes bels munkatárs volt So dalszöveget operettlibrettó Pryn é aprób színműve írt Művei Éneke tanköny ö kötet Heidelberg-Hetény Alber zeneszerzőve együt Öre nás é egyé elbeszélése 190 Özveg kisasszon regény 191 Figurá elbeszélések 191

11327.h

CÍMSZ Fa

SZEMÉLYNÉ Fa Richá

SZÓCIK Richárd hírlapí ír szü Debrecenb 1878 meg Budapest 192 budapes kolozsvá egyetemek gyógyszerésze tanulmányok végzet amelle hírlapíráss foglalkozot Hossza ide Magy Sz Magy Hírla Egyetérté ma Budape bel munkatár vol S dalszövege operettlibrett Pry apró színműv ír Műve Ének tankön köte Heidelberg-Hetén Albe zeneszerzőv együ Ör ná egy elbeszélés 19 Özve kisasszo regén 19 Figur elbeszélése 19

11327.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Rich

SZÓCI Richár hírlap í sz Debrecen 187 me Budapes 19 budape kolozsv egyeteme gyógyszerész tanulmányo végze amell hírlapírás foglalkozo Hossz id Mag S Mag Hírl Egyetért m Budap be munkatá vo dalszöveg operettlibret Pr apr színmű í Műv Éne tankö köt Heidelberg-Heté Alb zeneszerző egy Ö n eg elbeszélé 1 Özv kisassz regé 1 Figu elbeszélés 1

11327

CÍM

SZEMÉLY Ric

SZÓC Richá hírla s Debrece 18 m Budape 1 budap kolozs egyetem gyógyszerés tanulmány végz amel hírlapírá foglalkoz Hoss i Ma Ma Hír Egyetér Buda b munkat v dalszöve operettlibre P ap színm Mű Én tank kö Heidelberg-Het Al zeneszerz eg e elbeszél Öz kisass reg Fig elbeszélé

1132SZEMÉL Ri

SZÓ Rich hírl Debrec 1 Budap buda koloz egyete gyógyszeré tanulmán vég ame hírlapír foglalko Hos M M Hí Egyeté Bud munka dalszöv operettlibr a szín M É tan k Heidelberg-He A zeneszer e elbeszé Ö kisas re Fi elbeszél