11328.htm

CÍMSZÓ: Falk

SZEMÉLYNÉV: Falk Zsigmond

SZÓCIKK: 4. F. Zsigmond*, F. Miksa öccse, nyomdaiparos, szül. Pesten 1831 ápr. 27., megh. u. o. 1913 márc. 11. A szabadságharcban nemzetőr volt. Nyomdászinasból küzdötte fel magát nyomdaigazgatóvá és 1868. a Pesti Könyvnyomda Rt. igazgatója lett. Mint ilyen, rendkívül sokat tett a hazai nyomdaipar fejlesztése terén s emellett nevét ismertté tette, mint filantróp. Alelnöke volt az Orsz. Iparegyesületnek és lovagi rangot, majd udv. tanácsosságot kapott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1328. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11328.htm

CÍMSZÓ: Falk

SZEMÉLYNÉV: Falk Zsigmond

SZÓCIKK: 4. F. Zsigmond*, F. Miksa öccse, nyomdaiparos, szül. Pesten 1831 ápr. 27., megh. u. o. 1913 márc. 11. A szabadságharcban nemzetőr volt. Nyomdászinasból küzdötte fel magát nyomdaigazgatóvá és 1868. a Pesti Könyvnyomda Rt. igazgatója lett. Mint ilyen, rendkívül sokat tett a hazai nyomdaipar fejlesztése terén s emellett nevét ismertté tette, mint filantróp. Alelnöke volt az Orsz. Iparegyesületnek és lovagi rangot, majd udv. tanácsosságot kapott.

11328.ht

CÍMSZÓ Fal

SZEMÉLYNÉV Fal Zsigmon

SZÓCIKK 4 F Zsigmond* F Miks öccse nyomdaiparos szül Peste 183 ápr 27. megh u o 191 márc 11 szabadságharcba nemzető volt Nyomdászinasbó küzdött fe magá nyomdaigazgatóv é 1868 Pest Könyvnyomd Rt igazgatój lett Min ilyen rendkívü soka tet haza nyomdaipa fejlesztés teré emellet nevé ismertt tette min filantróp Alelnök vol a Orsz Iparegyesületne é lovag rangot maj udv tanácsosságo kapott

11328.h

CÍMSZ Fa

SZEMÉLYNÉ Fa Zsigmo

SZÓCIK Zsigmond Mik öccs nyomdaiparo szü Pest 18 áp 27 meg 19 már 1 szabadságharcb nemzet vol Nyomdászinasb küzdöt f mag nyomdaigazgató 186 Pes Könyvnyom R igazgató let Mi ilye rendkív sok te haz nyomdaip fejleszté ter emelle nev ismert tett mi filantró Alelnö vo Ors Iparegyesületn lova rango ma ud tanácsosság kapot

11328.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Zsigm

SZÓCI Zsigmon Mi öcc nyomdaipar sz Pes 1 á 2 me 1 má szabadságharc nemze vo Nyomdászinas küzdö ma nyomdaigazgat 18 Pe Könyvnyo igazgat le M ily rendkí so t ha nyomdai fejleszt te emell ne ismer tet m filantr Aleln v Or Iparegyesület lov rang m u tanácsossá kapo

11328

CÍM

SZEMÉLY Zsig

SZÓC Zsigmo M öc nyomdaipa s Pe m m szabadsághar nemz v Nyomdászina küzd m nyomdaigazga 1 P Könyvny igazga l il rendk s h nyomda fejlesz t emel n isme te filant Alel O Iparegyesüle lo ran tanácsoss kap

1132SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsigm ö nyomdaip P szabadságha nem Nyomdászin küz nyomdaigazg Könyvn igazg i rend nyomd fejles eme ism t filan Ale Iparegyesül l ra tanácsos ka