11329.htm

CÍMSZÓ: Faludi

SZEMÉLYNÉV: Faludi Gábor

SZÓCIKK: Faludi 1. Gábor, színigazgató, szül. Téten 1846 máj. 1. Ő alapította meg 1896. a Vígszínházát, amelynek igazgatója és Keglevich István gróf és Szécsi Ferenc társaságában bérlője, majd egyedüli tulajdonosa volt 1921-ig, amikor a színház vezetésétől visszavonult.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1329. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11329.htm

CÍMSZÓ: Faludi

SZEMÉLYNÉV: Faludi Gábor

SZÓCIKK: Faludi 1. Gábor, színigazgató, szül. Téten 1846 máj. 1. Ő alapította meg 1896. a Vígszínházát, amelynek igazgatója és Keglevich István gróf és Szécsi Ferenc társaságában bérlője, majd egyedüli tulajdonosa volt 1921-ig, amikor a színház vezetésétől visszavonult.

11329.ht

CÍMSZÓ Falud

SZEMÉLYNÉV Falud Gábo

SZÓCIKK Falud 1 Gábor színigazgató szül Téte 184 máj 1 alapított me 1896 Vígszínházát amelyne igazgatój é Keglevic Istvá gró é Szécs Feren társaságába bérlője maj egyedül tulajdonos vol 1921-ig amiko színhá vezetésétő visszavonult

11329.h

CÍMSZ Falu

SZEMÉLYNÉ Falu Gáb

SZÓCIK Falu Gábo színigazgat szü Tét 18 má alapítot m 189 Vígszínházá amelyn igazgató Keglevi Istv gr Széc Fere társaságáb bérlőj ma egyedü tulajdono vo 1921-i amik szính vezetését visszavonul

11329.

CÍMS Fal

SZEMÉLYN Fal Gá

SZÓCI Fal Gáb színigazga sz Té 1 m alapíto 18 Vígszínház amely igazgat Keglev Ist g Szé Fer társaságá bérlő m egyed tulajdon v 1921- ami szín vezetésé visszavonu

11329

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa G

SZÓC Fa Gá színigazg s T alapít 1 Vígszínhá amel igazga Kegle Is Sz Fe társaság bérl egye tulajdo 1921 am szí vezetés visszavon

1132

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ F G színigaz alapí Vígszính ame igazg Kegl I S F társasá bér egy tulajd 192 a sz vezeté visszavo