11333.htm

CÍMSZÓ: Falus

SZEMÉLYNÉV: Falus Ferenc

SZÓCIKK: F. Ferenc, író és hírlapíró, szül. Egerben 1896 ápr. 15. A gimnáziumot Miskolcon végezte majd jogot hallgatott Sárospatakon és a budapesti egyetemen. Eleinte a Miskolci Napló, majd a Pesti Napló, a Világ és az Est lapok munkatársa volt. Színes és eleven riportjaival tette nevét népszerűvé. 1927-ben megalapította a Heti Újságot, amelynek azóta szerkesztője. Megjelent novelláskötete: Álmok fejedelme.. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1333. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11333.htm

CÍMSZÓ: Falus

SZEMÉLYNÉV: Falus Ferenc

SZÓCIKK: F. Ferenc, író és hírlapíró, szül. Egerben 1896 ápr. 15. A gimnáziumot Miskolcon végezte majd jogot hallgatott Sárospatakon és a budapesti egyetemen. Eleinte a Miskolci Napló, majd a Pesti Napló, a Világ és az Est lapok munkatársa volt. Színes és eleven riportjaival tette nevét népszerűvé. 1927-ben megalapította a Heti Újságot, amelynek azóta szerkesztője. Megjelent novelláskötete: Álmok fejedelme..

11333.ht

CÍMSZÓ Falu

SZEMÉLYNÉV Falu Feren

SZÓCIKK F Ferenc ír é hírlapíró szül Egerbe 189 ápr 15 gimnáziumo Miskolco végezt maj jogo hallgatot Sárospatako é budapest egyetemen Eleint Miskolc Napló maj Pest Napló Vilá é a Es lapo munkatárs volt Színe é eleve riportjaiva tett nevé népszerűvé 1927-be megalapított Het Újságot amelyne azót szerkesztője Megjelen novelláskötete Álmo fejedelme.

11333.h

CÍMSZ Fal

SZEMÉLYNÉ Fal Fere

SZÓCIK Feren í hírlapír szü Egerb 18 áp 1 gimnázium Miskolc végez ma jog hallgato Sárospatak budapes egyeteme Elein Miskol Napl ma Pes Napl Vil E lap munkatár vol Szín elev riportjaiv tet nev népszerűv 1927-b megalapítot He Újságo amelyn azó szerkesztőj Megjele novelláskötet Álm fejedelme

11333.

CÍMS Fa

SZEMÉLYN Fa Fer

SZÓCI Fere hírlapí sz Eger 1 á gimnáziu Miskol vége m jo hallgat Sárospata budape egyetem Elei Misko Nap m Pe Nap Vi la munkatá vo Szí ele riportjai te ne népszerű 1927- megalapíto H Újság amely az szerkesztő Megjel novellásköte Ál fejedelm

11333

CÍM F

SZEMÉLY F Fe

SZÓC Fer hírlap s Ege gimnázi Misko vég j hallga Sárospat budap egyete Ele Misk Na P Na V l munkat v Sz el riportja t n népszer 1927 megalapít Újsá amel a szerkeszt Megje novellásköt Á fejedel

1133SZEMÉL F

SZÓ Fe hírla Eg gimnáz Misk vé hallg Sárospa buda egyet El Mis N N munka S e riportj népsze 192 megalapí Újs ame szerkesz Megj novelláskö fejede