11334.htm

CÍMSZÓ: Fanatizmus

SZÓCIKK: Fanatizmus, a vad szenvedély megjelölésére szolgál, rendszerint vallási tartalommal. F.-sal találkozunk a zsidó történelem folyamán: az ál-messiási mozgalmakban és a chásszideus irányzatban, amely Lengyelországból szivárgott be a keleti megyék magyar zsidóságába. (L. Chásszidizmus és Csodarabbi).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1334. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11334.htm

CÍMSZÓ: Fanatizmus

SZÓCIKK: Fanatizmus, a vad szenvedély megjelölésére szolgál, rendszerint vallási tartalommal. F.-sal találkozunk a zsidó történelem folyamán: az ál-messiási mozgalmakban és a chásszideus irányzatban, amely Lengyelországból szivárgott be a keleti megyék magyar zsidóságába. L. Chásszidizmus és Csodarabbi .

11334.ht

CÍMSZÓ Fanatizmu

SZÓCIKK Fanatizmus va szenvedél megjelölésér szolgál rendszerin vallás tartalommal F.-sa találkozun zsid történele folyamán a ál-messiás mozgalmakba é chásszideu irányzatban amel Lengyelországbó szivárgot b kelet megyé magya zsidóságába L Chásszidizmu é Csodarabb

11334.h

CÍMSZ Fanatizm

SZÓCIK Fanatizmu v szenvedé megjelölésé szolgá rendszeri vallá tartalomma F.-s találkozu zsi történel folyamá ál-messiá mozgalmakb chásszide irányzatba ame Lengyelországb szivárgo kele megy magy zsidóságáb Chásszidizm Csodarab

11334.

CÍMS Fanatiz

SZÓCI Fanatizm szenved megjelölés szolg rendszer vall tartalomm F.- találkoz zs történe folyam ál-messi mozgalmak chásszid irányzatb am Lengyelország szivárg kel meg mag zsidóságá Chásszidiz Csodara

11334

CÍM Fanati

SZÓC Fanatiz szenve megjelölé szol rendsze val tartalom F. találko z történ folya ál-mess mozgalma chásszi irányzat a Lengyelorszá szivár ke me ma zsidóság Chásszidi Csodar

1133

CÍ Fanat

SZÓ Fanati szenv megjelöl szo rendsz va tartalo F találk törté foly ál-mes mozgalm chássz irányza Lengyelorsz szivá k m m zsidósá Chásszid Csoda