11335.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Géza

SZÓCIKK: Faragó, 1. Géza*, festő és grafikus, szül. Budapesten 1877., megh. u. o. 1928. Előbb segéd volt egy konfekciós üzletben, azután egy kartongyárban, míg végre húszéves korában Párisba ment, hol az iparművészeti iskolában tanult. Négyévi párisi tartózkodás után két nyáron át Szolnokon, aztán a kecskeméti művésztelepen dolgozott. Főleg grafikai munkáival, ötletes plakátjaival keltett föltűnést és e téren nálunk a modern plakát egyik úttörője volt. Nagy sikerei voltak, mint színházi díszlet- és kosztümtervezőnek is. A Műcsarnok 1905-iki tavaszi kiállításán szatirikus gouache-képeket állított ki, melyek egyikével (Vasárnap délután) a Harkányi díjat nyerte el. Az utóbbi években a Király-, Városi- és Fővárosi Operett Színház operettjeihez és revüjeihez ő készítette a díszleteket és kosztümterveket. A legutóbbi kiállításokon fantasztikus kompozíciókkal is szerepelt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1335. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11335.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Géza

SZÓCIKK: Faragó, 1. Géza*, festő és grafikus, szül. Budapesten 1877., megh. u. o. 1928. Előbb segéd volt egy konfekciós üzletben, azután egy kartongyárban, míg végre húszéves korában Párisba ment, hol az iparművészeti iskolában tanult. Négyévi párisi tartózkodás után két nyáron át Szolnokon, aztán a kecskeméti művésztelepen dolgozott. Főleg grafikai munkáival, ötletes plakátjaival keltett föltűnést és e téren nálunk a modern plakát egyik úttörője volt. Nagy sikerei voltak, mint színházi díszlet- és kosztümtervezőnek is. A Műcsarnok 1905-iki tavaszi kiállításán szatirikus gouache-képeket állított ki, melyek egyikével Vasárnap délután a Harkányi díjat nyerte el. Az utóbbi években a Király-, Városi- és Fővárosi Operett Színház operettjeihez és revüjeihez ő készítette a díszleteket és kosztümterveket. A legutóbbi kiállításokon fantasztikus kompozíciókkal is szerepelt.

11335.ht

CÍMSZÓ Farag

SZEMÉLYNÉV Farag Géz

SZÓCIKK Faragó 1 Géza* fest é grafikus szül Budapeste 1877. megh u o 1928 Előb segé vol eg konfekció üzletben azutá eg kartongyárban mí végr húszéve korába Párisb ment ho a iparművészet iskolába tanult Négyév páris tartózkodá utá ké nyáro á Szolnokon aztá kecskemét művésztelepe dolgozott Főle grafika munkáival ötlete plakátjaiva keltet föltűnés é tére nálun moder plaká egyi úttörőj volt Nag sikere voltak min színház díszlet é kosztümtervezőne is Műcsarno 1905-ik tavasz kiállításá szatiriku gouache-képeke állítot ki melye egyikéve Vasárna délutá Harkány díja nyert el A utóbb évekbe Király- Városi é Főváros Operet Színhá operettjeihe é revüjeihe készített díszleteke é kosztümterveket legutóbb kiállításoko fantasztiku kompozíciókka i szerepelt

11335.h

CÍMSZ Fara

SZEMÉLYNÉ Fara Gé

SZÓCIK Farag Géza fes grafiku szü Budapest 1877 meg 192 Elő seg vo e konfekci üzletbe azut e kartongyárba m vég húszév koráb Páris men h iparművésze iskoláb tanul Négyé pári tartózkod ut k nyár Szolnoko azt kecskemé művésztelep dolgozot Fől grafik munkáiva ötlet plakátjaiv kelte föltűné tér nálu mode plak egy úttörő vol Na siker volta mi színhá díszle kosztümtervezőn i Műcsarn 1905-i tavas kiállítás szatirik gouache-képek állíto k mely egyikév Vasárn délut Harkán díj nyer e utób évekb Király Város Főváro Opere Szính operettjeih revüjeih készítet díszletek kosztümterveke legutób kiállítások fantasztik kompozíciókk szerepel

11335.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far G

SZÓCI Fara Géz fe grafik sz Budapes 187 me 19 El se v konfekc üzletb azu kartongyárb vé húszé korá Pári me iparművész iskolá tanu Négy pár tartózko u nyá Szolnok az kecskem művésztele dolgozo Fő grafi munkáiv ötle plakátjai kelt föltűn té nál mod pla eg úttör vo N sike volt m szính díszl kosztümtervező Műcsar 1905- tava kiállítá szatiri gouache-képe állít mel egyiké Vasár délu Harká dí nye utó évek Királ Váro Fővár Oper Szín operettjei revüjei készíte díszlete kosztümtervek legutó kiállításo fantaszti kompozíciók szerepe

11335

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa

SZÓC Far Gé f grafi s Budape 18 m 1 E s konfek üzlet az kartongyár v húsz kor Pár m iparművés iskol tan Nég pá tartózk ny Szolno a kecske művésztel dolgoz F graf munkái ötl plakátja kel föltű t ná mo pl e úttö v sik vol szín dísz kosztümtervez Műcsa 1905 tav kiállít szatir gouache-kép állí me egyik Vasá dél Hark d ny ut éve Kirá Vár Fővá Ope Szí operettje revüje készít díszlet kosztümterve legut kiállítás fantaszt kompozíció szerep

1133

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Fa G graf Budap 1 konfe üzle a kartongyá hús ko Pá iparművé isko ta Né p tartóz n Szoln kecsk művészte dolgo gra munká öt plakátj ke fölt n m p útt si vo szí dís kosztümterve Műcs 190 ta kiállí szati gouache-ké áll m egyi Vas dé Har n u év Kir Vá Főv Op Sz operettj revüj készí díszle kosztümterv legu kiállítá fantasz kompozíci szere