11337.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Jenő

SZÓCIKK: "3.  F. Jenő*, író és hírlapíró, szül. Budapesten 1872. a Magyar Hírlap munkatársa lett. Jelenleg a 8 Órai Újság helyettes szerkesztője, színházi rovatvezetője és színikritikusa. Művei: Vasúti baleset (vígj. Magyar Színház); A lőcsei fehér asszony (népszínmű, Népszínház); A szerelem óvodája (vígj., Magyar Színház). Több népszerű operett szöveget is írt: Casanova; Katinka grófnő; Egy finom család; Kóristalány; Offenbach.; Of-fenbach.   "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1337. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11337.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Jenő

SZÓCIKK: 3. F. Jenő*, író és hírlapíró, szül. Budapesten 1872. a Magyar Hírlap munkatársa lett. Jelenleg a 8 Órai Újság helyettes szerkesztője, színházi rovatvezetője és színikritikusa. Művei: Vasúti baleset vígj. Magyar Színház ; A lőcsei fehér asszony népszínmű, Népszínház ; A szerelem óvodája vígj., Magyar Színház . Több népszerű operett szöveget is írt: Casanova; Katinka grófnő; Egy finom család; Kóristalány; Offenbach.; Of-fenbach.

11337.ht

CÍMSZÓ Farag

SZEMÉLYNÉV Farag Jen

SZÓCIKK 3 F Jenő* ír é hírlapíró szül Budapeste 1872 Magya Hírla munkatárs lett Jelenle Óra Újsá helyette szerkesztője színház rovatvezetőj é színikritikusa Művei Vasút balese vígj Magya Színhá lőcse fehé asszon népszínmű Népszínhá szerele óvodáj vígj. Magya Színhá Töb népszer operet szövege i írt Casanova Katink grófnő Eg fino család Kóristalány Offenbach. Of-fenbach

11337.h

CÍMSZ Fara

SZEMÉLYNÉ Fara Je

SZÓCIK Jenő í hírlapír szü Budapest 187 Magy Hírl munkatár let Jelenl Ór Újs helyett szerkesztőj színhá rovatvezető színikritikus Műve Vasú bales víg Magy Szính lőcs feh asszo népszínm Népszính szerel óvodá vígj Magy Szính Tö népsze opere szöveg ír Casanov Katin grófn E fin csalá Kóristalán Offenbach Of-fenbac

11337.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far J

SZÓCI Jen hírlapí sz Budapes 18 Mag Hír munkatá le Jelen Ó Új helyet szerkesztő szính rovatvezet színikritiku Műv Vas bale ví Mag Szín lőc fe assz népszín Népszín szere óvod víg Mag Szín T népsz oper szöve í Casano Kati gróf fi csal Kóristalá Offenbac Of-fenba

11337

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa

SZÓC Je hírlap s Budape 1 Ma Hí munkat l Jele Ú helye szerkeszt szín rovatveze színikritik Mű Va bal v Ma Szí lő f ass népszí Népszí szer óvo ví Ma Szí néps ope szöv Casan Kat gró f csa Kóristal Offenba Of-fenb

1133

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ J hírla Budap M H munka Jel hely szerkesz szí rovatvez színikriti M V ba M Sz l as népsz Népsz sze óv v M Sz nép op szö Casa Ka gr cs Kórista Offenb Of-fen