11338.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó József

SZÓCIKK: 4. F. József*, festő és rajzoló, szül. Esztergomban 1866., megh. Berlinben 1906. A múlt század 90-es éveinek népszerű élclaprajzolója. 1889. Párisban tartózkodott, majd (1892-94) New-Yorkba a Puck élclaphoz szerződött rajzolónak. 1894-ben került a Borsszem Jankóhoz, majd a Kakas Mártonhoz. Később Münchenbe, azután (1903) Berlinbe ment ahol önmagával meghasonlott és öngyilkos lett. Először az 1889-91-iki téli tárlaton a Műcsarnokban állította ki Nehéz lecke c. olajfestményét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1338. címszó a lexikon => 256. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11338.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó József

SZÓCIKK: 4. F. József*, festő és rajzoló, szül. Esztergomban 1866., megh. Berlinben 1906. A múlt század 90-es éveinek népszerű élclaprajzolója. 1889. Párisban tartózkodott, majd 1892-94 New-Yorkba a Puck élclaphoz szerződött rajzolónak. 1894-ben került a Borsszem Jankóhoz, majd a Kakas Mártonhoz. Később Münchenbe, azután 1903 Berlinbe ment ahol önmagával meghasonlott és öngyilkos lett. Először az 1889-91-iki téli tárlaton a Műcsarnokban állította ki Nehéz lecke c. olajfestményét.

11338.ht

CÍMSZÓ Farag

SZEMÉLYNÉV Farag Józse

SZÓCIKK 4 F József* fest é rajzoló szül Esztergomba 1866. megh Berlinbe 1906 múl száza 90-e éveine népszer élclaprajzolója 1889 Párisba tartózkodott maj 1892-9 New-Yorkb Puc élclapho szerződöt rajzolónak 1894-be kerül Borssze Jankóhoz maj Kaka Mártonhoz Későb Münchenbe azutá 190 Berlinb men aho önmagáva meghasonlot é öngyilko lett Előszö a 1889-91-ik tél tárlato Műcsarnokba állított k Nehé leck c olajfestményét

11338.h

CÍMSZ Fara

SZEMÉLYNÉ Fara Józs

SZÓCIK József fes rajzol szü Esztergomb 1866 meg Berlinb 190 mú száz 90- évein népsze élclaprajzolój 188 Párisb tartózkodot ma 1892- New-York Pu élclaph szerződö rajzolóna 1894-b kerü Borssz Jankóho ma Kak Mártonho Késő Münchenb azut 19 Berlin me ah önmagáv meghasonlo öngyilk let Elősz 1889-91-i té tárlat Műcsarnokb állítot Neh lec olajfestményé

11338.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Józ

SZÓCI Józse fe rajzo sz Esztergom 186 me Berlin 19 m szá 90 évei népsz élclaprajzoló 18 Páris tartózkodo m 1892 New-Yor P élclap szerződ rajzolón 1894- ker Borss Jankóh m Ka Mártonh Kés München azu 1 Berli m a önmagá meghasonl öngyil le Elős 1889-91- t tárla Műcsarnok állíto Ne le olajfestmény

11338

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa Jó

SZÓC Józs f rajz s Esztergo 18 m Berli 1 sz 9 éve néps élclaprajzol 1 Pári tartózkod 189 New-Yo élcla szerző rajzoló 1894 ke Bors Jankó K Márton Ké Münche az Berl önmag meghason öngyi l Elő 1889-91 tárl Műcsarno állít N l olajfestmén

1133

CÍ F

SZEMÉL F J

SZÓ Józ raj Eszterg 1 Berl s év nép élclaprajzo Pár tartózko 18 New-Y élcl szerz rajzol 189 k Bor Jank Márto K Münch a Ber önma meghaso öngy El 1889-9 tár Műcsarn állí olajfestmé