11341.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Ödön

SZÓCIKK: "7. F. Ödön, iparművész, szül. Zalaegerszegen 1869. Eleinte mint asztalos dolgozott, azután mint tervező Budapesten, Bécsben, Párisban és Németországban. Az 1896-iki millenáris kiállításon nagy sikerei voltak történeti stílusokban tervezett finom bútoraival. Egyes bútorain magyar díszítő motívumokat is sikerrel alkalmazott. 1899-ben a budapesti állami felső ipariskola tanárává nevezték ki. Tevékeny részt vett az 1900. párisi világkiállítás magyar osztályának munkálataiban. Számos kitüntetést kapott: Állami nagy aranyérem az Iparművészeti Társulat kiállításán (1902); aranyérem a turini (1902) és st.-lonisi (1904); nemzetközi kiállításokon; grand prix a milánói (1906) kiállításon. Bútorterveit kiadta Lakásművészet c. munkájában."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1341. címszó a lexikon => 257. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11341.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Ödön

SZÓCIKK: 7. F. Ödön, iparművész, szül. Zalaegerszegen 1869. Eleinte mint asztalos dolgozott, azután mint tervező Budapesten, Bécsben, Párisban és Németországban. Az 1896-iki millenáris kiállításon nagy sikerei voltak történeti stílusokban tervezett finom bútoraival. Egyes bútorain magyar díszítő motívumokat is sikerrel alkalmazott. 1899-ben a budapesti állami felső ipariskola tanárává nevezték ki. Tevékeny részt vett az 1900. párisi világkiállítás magyar osztályának munkálataiban. Számos kitüntetést kapott: Állami nagy aranyérem az Iparművészeti Társulat kiállításán 1902 ; aranyérem a turini 1902 és st.-lonisi 1904 ; nemzetközi kiállításokon; grand prix a milánói 1906 kiállításon. Bútorterveit kiadta Lakásművészet c. munkájában.

11341.ht

CÍMSZÓ Farag

SZEMÉLYNÉV Farag Ödö

SZÓCIKK 7 F Ödön iparművész szül Zalaegerszege 1869 Eleint min asztalo dolgozott azutá min tervez Budapesten Bécsben Párisba é Németországban A 1896-ik millenári kiállításo nag sikere volta történet stílusokba tervezet fino bútoraival Egye bútorai magya díszít motívumoka i sikerre alkalmazott 1899-be budapest állam fels ipariskol tanáráv nevezté ki Tevéken rész vet a 1900 páris világkiállítá magya osztályána munkálataiban Számo kitüntetés kapott Állam nag aranyére a Iparművészet Társula kiállításá 190 aranyére turin 190 é st.-lonis 190 nemzetköz kiállításokon gran pri milánó 190 kiállításon Bútortervei kiadt Lakásművésze c munkájában

11341.h

CÍMSZ Fara

SZEMÉLYNÉ Fara Öd

SZÓCIK Ödö iparművés szü Zalaegerszeg 186 Elein mi asztal dolgozot azut mi terve Budapeste Bécsbe Párisb Németországba 1896-i millenár kiállítás na siker volt történe stílusokb terveze fin bútoraiva Egy bútora magy díszí motívumok sikerr alkalmazot 1899-b budapes álla fel iparisko tanárá nevezt k Tevéke rés ve 190 pári világkiállít magy osztályán munkálataiba Szám kitünteté kapot Álla na aranyér Iparművésze Társul kiállítás 19 aranyér turi 19 st.-loni 19 nemzetkö kiállításoko gra pr milán 19 kiállításo Bútorterve kiad Lakásművész munkájába

11341.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Ö

SZÓCI Öd iparművé sz Zalaegersze 18 Elei m aszta dolgozo azu m terv Budapest Bécsb Páris Németországb 1896- millená kiállítá n sike vol történ stílusok tervez fi bútoraiv Eg bútor mag dísz motívumo siker alkalmazo 1899- budape áll fe iparisk tanár nevez Tevék ré v 19 pár világkiállí mag osztályá munkálataib Szá kitüntet kapo Áll n aranyé Iparművész Társu kiállítá 1 aranyé tur 1 st.-lon 1 nemzetk kiállítások gr p milá 1 kiállítás Bútorterv kia Lakásművés munkájáb

11341

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa

SZÓC Ö iparműv s Zalaegersz 1 Ele aszt dolgoz az ter Budapes Bécs Pári Németország 1896 millen kiállít sik vo törté stíluso terve f bútorai E búto ma dís motívum sike alkalmaz 1899 budap ál f iparis taná neve Tevé r 1 pá világkiáll ma osztály munkálatai Sz kitünte kap Ál arany Iparművés Társ kiállít arany tu st.-lo nemzet kiállításo g mil kiállítá Bútorter ki Lakásművé munkájá

1134

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ iparmű Zalaegers El asz dolgo a te Budape Béc Pár Németorszá 189 mille kiállí si v tört stílus terv bútora bút m dí motívu sik alkalma 189 buda á ipari tan nev Tev p világkiál m osztál munkálata S kitünt ka Á aran Iparművé Tár kiállí aran t st.-l nemze kiállítás mi kiállít Bútorte k Lakásműv munkáj