11342.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Rezső

SZÓCIKK: F. Rezső, közgazdász. Pályáját mint újságíró kezdte és 1896-tól kezdve az aradi napilapok kötelékében dolgozott. Napszámban c. verskötetével jelentős sikert aratott. Megalapította az Aradi Általános Takarékpénztárt, amely Erdélynek egyik legnagyobb pénzintézete és amelynek 1911. óta F. vezérigazgatója. Jelentős szerepet játszik Arad közgazdasági és kereskedelmi életében, a zsidó kulturális mozgalomban is intenzíven tevékenykedik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1342. címszó a lexikon => 257. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11342.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Rezső

SZÓCIKK: F. Rezső, közgazdász. Pályáját mint újságíró kezdte és 1896-tól kezdve az aradi napilapok kötelékében dolgozott. Napszámban c. verskötetével jelentős sikert aratott. Megalapította az Aradi Általános Takarékpénztárt, amely Erdélynek egyik legnagyobb pénzintézete és amelynek 1911. óta F. vezérigazgatója. Jelentős szerepet játszik Arad közgazdasági és kereskedelmi életében, a zsidó kulturális mozgalomban is intenzíven tevékenykedik.

11342.ht

CÍMSZÓ Farag

SZEMÉLYNÉV Farag Rezs

SZÓCIKK F Rezső közgazdász Pályájá min újságír kezdt é 1896-tó kezdv a arad napilapo kötelékébe dolgozott Napszámba c verskötetéve jelentő siker aratott Megalapított a Arad Általáno Takarékpénztárt amel Erdélyne egyi legnagyob pénzintézet é amelyne 1911 ót F vezérigazgatója Jelentő szerepe játszi Ara közgazdaság é kereskedelm életében zsid kulturáli mozgalomba i intenzíve tevékenykedik

11342.h

CÍMSZ Fara

SZEMÉLYNÉ Fara Rez

SZÓCIK Rezs közgazdás Pályáj mi újságí kezd 1896-t kezd ara napilap kötelékéb dolgozot Napszámb verskötetév jelent sike aratot Megalapítot Ara Általán Takarékpénztár ame Erdélyn egy legnagyo pénzintéze amelyn 191 ó vezérigazgatój Jelent szerep játsz Ar közgazdasá kereskedel életébe zsi kulturál mozgalomb intenzív tevékenykedi

11342.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Re

SZÓCI Rez közgazdá Pályá m újság kez 1896- kez ar napila köteléké dolgozo Napszám versköteté jelen sik arato Megalapíto Ar Általá Takarékpénztá am Erdély eg legnagy pénzintéz amely 19 vezérigazgató Jelen szere játs A közgazdas kereskede életéb zs kulturá mozgalom intenzí tevékenyked

11342

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa R

SZÓC Re közgazd Pály újsá ke 1896 ke a napil kötelék dolgoz Napszá verskötet jele si arat Megalapít A Által Takarékpénzt a Erdél e legnag pénzinté amel 1 vezérigazgat Jele szer ját közgazda keresked életé z kultur mozgalo intenz tevékenyke

1134

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ R közgaz Pál újs k 189 k napi kötelé dolgo Napsz versköte jel s ara Megalapí Álta Takarékpénz Erdé legna pénzint ame vezérigazga Jel sze já közgazd kereske élet kultu mozgal inten tevékenyk