11343.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Sándor

SZÓCIKK: "F. Sándor, író és újságíró, szül. Budapesten 1899. Az egyik fővárosi színházi lapnál kezdte pályáját. 1921-ben részt vett az Új Színház alapításában, majd külföldre vándorolt. 1922-ben humoros írásaival tűnt fel egy pozsonyi napilapnál, később pedig Kassán lett lapszerkesztő. 1926 óta ismét Budapesten él, ahol számos kabarédarabja került előadásra. Bérkaszárnya c. tragikomédiája az Új Színházban került színre. Új lány a kasszában c. drámája a Magyar Színházban várja a bemutatót. Főbb elbeszélő művei: Kannibál próféta (regény, Pozsony 1924); Jószagú Kelemen császár (szatirikus regény, Kassa 1926); Széplábú Anna (regény, 1928)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1343. címszó a lexikon => 257. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11343.htm

CÍMSZÓ: Faragó

SZEMÉLYNÉV: Faragó Sándor

SZÓCIKK: F. Sándor, író és újságíró, szül. Budapesten 1899. Az egyik fővárosi színházi lapnál kezdte pályáját. 1921-ben részt vett az Új Színház alapításában, majd külföldre vándorolt. 1922-ben humoros írásaival tűnt fel egy pozsonyi napilapnál, később pedig Kassán lett lapszerkesztő. 1926 óta ismét Budapesten él, ahol számos kabarédarabja került előadásra. Bérkaszárnya c. tragikomédiája az Új Színházban került színre. Új lány a kasszában c. drámája a Magyar Színházban várja a bemutatót. Főbb elbeszélő művei: Kannibál próféta regény, Pozsony 1924 ; Jószagú Kelemen császár szatirikus regény, Kassa 1926 ; Széplábú Anna regény, 1928 .

11343.ht

CÍMSZÓ Farag

SZEMÉLYNÉV Farag Sándo

SZÓCIKK F Sándor ír é újságíró szül Budapeste 1899 A egyi főváros színház lapná kezdt pályáját 1921-be rész vet a Ú Színhá alapításában maj külföldr vándorolt 1922-be humoro írásaiva tűn fe eg pozsony napilapnál későb pedi Kassá let lapszerkesztő 192 ót ismé Budapeste él aho számo kabarédarabj kerül előadásra Bérkaszárny c tragikomédiáj a Ú Színházba kerül színre Ú lán kasszába c drámáj Magya Színházba várj bemutatót Főb elbeszél művei Kannibá prófét regény Pozson 192 Jószag Keleme császá szatiriku regény Kass 192 Szépláb Ann regény 192

11343.h

CÍMSZ Fara

SZEMÉLYNÉ Fara Sánd

SZÓCIK Sándo í újságír szü Budapest 189 egy főváro színhá lapn kezd pályájá 1921-b rés ve Szính alapításába ma külföld vándorol 1922-b humor írásaiv tű f e pozson napilapná késő ped Kass le lapszerkeszt 19 ó ism Budapest é ah szám kabarédarab kerü előadásr Bérkaszárn tragikomédiá Színházb kerü színr lá kasszáb drámá Magy Színházb vár bemutató Fő elbeszé műve Kannib prófé regén Pozso 19 Jósza Kelem csász szatirik regén Kas 19 Széplá An regén 19

11343.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Sán

SZÓCI Sánd újságí sz Budapes 18 eg fővár szính lap kez pályáj 1921- ré v Szín alapításáb m külföl vándoro 1922- humo írásai t pozso napilapn kés pe Kas l lapszerkesz 1 is Budapes a szá kabarédara ker előadás Bérkaszár tragikomédi Színház ker szín l kasszá drám Mag Színház vá bemutat F elbesz műv Kanni próf regé Pozs 1 Jósz Kele csás szatiri regé Ka 1 Szépl A regé 1

11343

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa Sá

SZÓC Sán újság s Budape 1 e fővá szín la ke pályá 1921 r Szí alapításá külfö vándor 1922 hum írása pozs napilap ké p Ka lapszerkes i Budape sz kabarédar ke előadá Bérkaszá tragikoméd Színhá ke szí kassz drá Ma Színhá v bemuta elbes mű Kann pró reg Poz Jós Kel csá szatir reg K Szép reg

1134

CÍ F

SZEMÉL F S

SZÓ Sá újsá Budap főv szí l k pály 192 Sz alapítás külf vándo 192 hu írás poz napila k K lapszerke Budap s kabaréda k előad Bérkasz tragikomé Szính k sz kass dr M Szính bemut elbe m Kan pr re Po Jó Ke cs szati re Szé re