11351.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas István

SZÓCIKK: 3. F. István, gyógyszerész, szül. Szt.-Mihályon (Temes vm.) 1874. Tanulmányai befejezése után Nagyváradon telepedett meg, ahol élénk tevékenységet fejtett ki a közéletben. Megalapította az Erdélyi és Bánáti Gyógyáru-kereskedők Szövetségét, amely elnökéül választotta, ugyancsak elnöke a Kereskedelmi Csarnoknak is, amely működése alatt a kereskedelmi élet fontos tényezője lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1351. címszó a lexikon => 260. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11351.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas István

SZÓCIKK: 3. F. István, gyógyszerész, szül. Szt.-Mihályon Temes vm. 1874. Tanulmányai befejezése után Nagyváradon telepedett meg, ahol élénk tevékenységet fejtett ki a közéletben. Megalapította az Erdélyi és Bánáti Gyógyáru-kereskedők Szövetségét, amely elnökéül választotta, ugyancsak elnöke a Kereskedelmi Csarnoknak is, amely működése alatt a kereskedelmi élet fontos tényezője lett.

11351.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Istvá

SZÓCIKK 3 F István gyógyszerész szül Szt.-Mihályo Teme vm 1874 Tanulmánya befejezés utá Nagyvárado telepedet meg aho élén tevékenysége fejtet k közéletben Megalapított a Erdély é Bánát Gyógyáru-kereskedő Szövetségét amel elnökéü választotta ugyancsa elnök Kereskedelm Csarnokna is amel működés alat kereskedelm éle fonto tényezőj lett

11351.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark Istv

SZÓCIK Istvá gyógyszerés szü Szt.-Mihály Tem v 187 Tanulmány befejezé ut Nagyvárad telepede me ah élé tevékenység fejte közéletbe Megalapítot Erdél Báná Gyógyáru-keresked Szövetségé ame elnöké választott ugyancs elnö Kereskedel Csarnokn i ame működé ala kereskedel él font tényező let

11351.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Ist

SZÓCI Istv gyógyszeré sz Szt.-Mihál Te 18 Tanulmán befejez u Nagyvára teleped m a él tevékenysé fejt közéletb Megalapíto Erdé Bán Gyógyáru-kereske Szövetség am elnök választot ugyanc eln Kereskede Csarnok am működ al kereskede é fon tényez le

11351

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa Is

SZÓC Ist gyógyszer s Szt.-Mihá T 1 Tanulmá befeje Nagyvár telepe é tevékenys fej közélet Megalapít Erd Bá Gyógyáru-keresk Szövetsé a elnö választo ugyan el Keresked Csarno a műkö a keresked fo ténye l

1135

CÍ F

SZEMÉL F I

SZÓ Is gyógysze Szt.-Mih Tanulm befej Nagyvá telep tevékeny fe közéle Megalapí Er B Gyógyáru-keres Szövets eln választ ugya e Kereske Csarn műk kereske f tény