11352.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas István

SZÓCIKK: 4. F. István, festő, szül. Budapesten 1887. Párisban tanult s kubisztikus szellemben festett képeivel első képviselője volt Magyarországon a kialakuló festői iránynak. 1924-ben az Ernst-múzeumban rendezett kiállításán szereplő művei közelebb állónak mutatják a természethez, színeinek szenzualítása, aktjainak szinte monumentális torzításai fogják meg e képeiben a nézőt. Újabban állandóan Párisban él s itt főképp a freskófestészettel foglalkozik s ezen a téren, technikai kérdésekben is, olyan eredményeket ért el, amelyeket Páris művészi körei is nagy figyelemre méltatnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1352. címszó a lexikon => 260. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11352.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas István

SZÓCIKK: 4. F. István, festő, szül. Budapesten 1887. Párisban tanult s kubisztikus szellemben festett képeivel első képviselője volt Magyarországon a kialakuló festői iránynak. 1924-ben az Ernst-múzeumban rendezett kiállításán szereplő művei közelebb állónak mutatják a természethez, színeinek szenzualítása, aktjainak szinte monumentális torzításai fogják meg e képeiben a nézőt. Újabban állandóan Párisban él s itt főképp a freskófestészettel foglalkozik s ezen a téren, technikai kérdésekben is, olyan eredményeket ért el, amelyeket Páris művészi körei is nagy figyelemre méltatnak.

11352.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Istvá

SZÓCIKK 4 F István festő szül Budapeste 1887 Párisba tanul kubisztiku szellembe festet képeive els képviselőj vol Magyarországo kialakul festő iránynak 1924-be a Ernst-múzeumba rendezet kiállításá szerepl műve közeleb állóna mutatjá természethez színeine szenzualítása aktjaina szint monumentáli torzítása fogjá me képeibe nézőt Újabba állandóa Párisba é it főkép freskófestészette foglalkozi eze téren technika kérdésekbe is olya eredményeke ér el amelyeke Pári művész köre i nag figyelemr méltatnak

11352.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark Istv

SZÓCIK Istvá fest szü Budapest 188 Párisb tanu kubisztik szellemb feste képeiv el képviselő vo Magyarország kialaku fest irányna 1924-b Ernst-múzeumb rendeze kiállítás szerep műv közele állón mutatj természethe színein szenzualítás aktjain szin monumentál torzítás fogj m képeib néző Újabb állandó Párisb i főké freskófestészett foglalkoz ez tére technik kérdésekb i oly eredmények é e amelyek Pár művés kör na figyelem méltatna

11352.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Ist

SZÓCI Istv fes sz Budapes 18 Páris tan kubiszti szellem fest képei e képvisel v Magyarorszá kialak fes irányn 1924- Ernst-múzeum rendez kiállítá szere mű közel álló mutat természeth színei szenzualítá aktjai szi monumentá torzítá fog képei néz Újab álland Páris fők freskófestészet foglalko e tér techni kérdések ol eredménye amelye Pá művé kö n figyele méltatn

11352

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa Is

SZÓC Ist fe s Budape 1 Pári ta kubiszt szelle fes képe képvise Magyarorsz kiala fe irány 1924 Ernst-múzeu rende kiállít szer m köze áll muta természet színe szenzualít aktja sz monument torzít fo képe né Úja állan Pári fő freskófestésze foglalk té techn kérdése o eredmény amely P műv k figyel méltat

1135

CÍ F

SZEMÉL F I

SZÓ Is f Budap Pár t kubisz szell fe kép képvis Magyarors kial f irán 192 Ernst-múze rend kiállí sze köz ál mut természe szín szenzualí aktj s monumen torzí f kép n Új álla Pár f freskófestész foglal t tech kérdés eredmén amel mű figye mélta