11353.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas József

SZÓCIKK: "5.  F. József, rabbi, szül. Munkácson 1866 nov. 16.1886-97. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1898. pedig rabbivá. 1899-ben Fiuméban hittanár, 1900-tól két évig Szabadkán működött, 1902-ben lett a Pesti izraelita hitközség vallástanára, 1920 óta pedig a IX. templomkörzetnek rabbija. Művei: R. Aser b. Jechiél élete és működése responsumai alapján (Budapest 1896); Ész liszchok (Husiatyn 1914). Cikkei az Imit évkönyveiben, a Magyar Zsidó Szemlében, a Hacofehban, az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben és a Blau emlékkönyvben jelentek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1353. címszó a lexikon => 260. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11353.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas József

SZÓCIKK: 5. F. József, rabbi, szül. Munkácson 1866 nov. 16.1886-97. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1896-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1898. pedig rabbivá. 1899-ben Fiuméban hittanár, 1900-tól két évig Szabadkán működött, 1902-ben lett a Pesti izraelita hitközség vallástanára, 1920 óta pedig a IX. templomkörzetnek rabbija. Művei: R. Aser b. Jechiél élete és működése responsumai alapján Budapest 1896 ; Ész liszchok Husiatyn 1914 . Cikkei az Imit évkönyveiben, a Magyar Zsidó Szemlében, a Hacofehban, az Egyenlőségben, a Múlt és Jövőben és a Blau emlékkönyvben jelentek meg.

11353.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Józse

SZÓCIKK 5 F József rabbi szül Munkácso 186 nov 16.1886-97 vol budapest Rabbiképz növendéke 1896-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1898 pedi rabbivá 1899-be Fiuméba hittanár 1900-tó ké évi Szabadká működött 1902-be let Pest izraelit hitközsé vallástanára 192 ót pedi IX templomkörzetne rabbija Művei R Ase b Jechié élet é működés responsuma alapjá Budapes 189 És liszcho Husiaty 191 Cikke a Imi évkönyveiben Magya Zsid Szemlében Hacofehban a Egyenlőségben Múl é Jövőbe é Bla emlékkönyvbe jelente meg

11353.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark Józs

SZÓCIK Józse rabb szü Munkács 18 no 16.1886-9 vo budapes Rabbikép növendék 1896-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 189 ped rabbiv 1899-b Fiuméb hittaná 1900-t k év Szabadk működöt 1902-b le Pes izraeli hitközs vallástanár 19 ó ped I templomkörzetn rabbij Műve As Jechi éle működé responsum alapj Budape 18 É liszch Husiat 19 Cikk Im évkönyveibe Magy Zsi Szemlébe Hacofehba Egyenlőségbe Mú Jövőb Bl emlékkönyvb jelent me

11353.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Józ

SZÓCI Józs rab sz Munkác 1 n 16.1886- v budape Rabbiké növendé 1896- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi 1899- Fiumé hittan 1900- é Szabad működö 1902- l Pe izrael hitköz vallástaná 1 pe templomkörzet rabbi Műv A Jech él működ responsu alap Budap 1 liszc Husia 1 Cik I évkönyveib Mag Zs Szemléb Hacofehb Egyenlőségb M Jövő B emlékkönyv jelen m

11353

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa Jó

SZÓC Józ ra s Munká 16.1886 budap Rabbik növend 1896 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1899 Fium hitta 1900 Szaba működ 1902 P izrae hitkö vallástan p templomkörze rabb Mű Jec é műkö respons ala Buda lisz Husi Ci évkönyvei Ma Z Szemlé Hacofeh Egyenlőség Jöv emlékköny jele

1135

CÍ F

SZEMÉL F J

SZÓ Jó r Munk 16.188 buda Rabbi növen 189 av bölcsészdok Budape rab 189 Fiu hitt 190 Szab műkö 190 izra hitk vallásta templomkörz rab M Je műk respon al Bud lis Hus C évkönyve M Szeml Hacofe Egyenlősé Jö emlékkön jel