11354.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas László

SZÓCIKK: 6. F. László, író és újságíró, szül. Erdődön 1900. Szatmáron, Kolozsvárott, Pozsonyban és Kassán újságiróskodott. Jelenleg Pesten él és irodalmi írásai a Nyugatban és a különböző napilapokban jelennek meg. Kötete: Forrás mentén szomjazom (1920).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1354. címszó a lexikon => 260. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11354.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas László

SZÓCIKK: 6. F. László, író és újságíró, szül. Erdődön 1900. Szatmáron, Kolozsvárott, Pozsonyban és Kassán újságiróskodott. Jelenleg Pesten él és irodalmi írásai a Nyugatban és a különböző napilapokban jelennek meg. Kötete: Forrás mentén szomjazom 1920 .

11354.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Lászl

SZÓCIKK 6 F László ír é újságíró szül Erdődö 1900 Szatmáron Kolozsvárott Pozsonyba é Kassá újságiróskodott Jelenle Peste é é irodalm írása Nyugatba é különböz napilapokba jelenne meg Kötete Forrá menté szomjazo 192

11354.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark Lász

SZÓCIK Lászl í újságír szü Erdőd 190 Szatmáro Kolozsvárot Pozsonyb Kass újságiróskodot Jelenl Pest irodal írás Nyugatb különbö napilapokb jelenn me Kötet Forr ment szomjaz 19

11354.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Lás

SZÓCI Lász újságí sz Erdő 19 Szatmár Kolozsváro Pozsony Kas újságiróskodo Jelen Pes iroda írá Nyugat különb napilapok jelen m Köte For men szomja 1

11354

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa Lá

SZÓC Lás újság s Erd 1 Szatmá Kolozsvár Pozson Ka újságiróskod Jele Pe irod ír Nyuga külön napilapo jele Köt Fo me szomj

1135

CÍ F

SZEMÉL F L

SZÓ Lá újsá Er Szatm Kolozsvá Pozso K újságirósko Jel P iro í Nyug külö napilap jel Kö F m szom