11356.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Ödön

SZÓCIKK: "8. F. Ödön, zeneszerző, szül. Kolozsvárott 1805., megh. Budapesten 1917 szept. 11. Népszerű, zeneszerző volt, főleg operákat és kamarazeneműveket írt. Művei: A bajadér; A vezeklők, Balassa Bálint; Tetemrehívás (operák). Zongoradarabokat, dalokat, vegyes karokat, vonós négyeseket is komponált."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1356. címszó a lexikon => 260. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11356.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Ödön

SZÓCIKK: 8. F. Ödön, zeneszerző, szül. Kolozsvárott 1805., megh. Budapesten 1917 szept. 11. Népszerű, zeneszerző volt, főleg operákat és kamarazeneműveket írt. Művei: A bajadér; A vezeklők, Balassa Bálint; Tetemrehívás operák . Zongoradarabokat, dalokat, vegyes karokat, vonós négyeseket is komponált.

11356.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Ödö

SZÓCIKK 8 F Ödön zeneszerző szül Kolozsvárot 1805. megh Budapeste 191 szept 11 Népszerű zeneszerz volt főle operáka é kamarazeneműveke írt Művei bajadér vezeklők Balass Bálint Tetemrehívá operá Zongoradarabokat dalokat vegye karokat vonó négyeseke i komponált

11356.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark Öd

SZÓCIK Ödö zeneszerz szü Kolozsváro 1805 meg Budapest 19 szep 1 Népszer zeneszer vol fől operák kamarazeneművek ír Műve bajadé vezeklő Balas Bálin Tetemrehív oper Zongoradaraboka daloka vegy karoka von négyesek komponál

11356.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Ö

SZÓCI Öd zeneszer sz Kolozsvár 180 me Budapes 1 sze Népsze zenesze vo fő operá kamarazeneműve í Műv bajad vezekl Bala Báli Tetemrehí ope Zongoradarabok dalok veg karok vo négyese komponá

11356

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa

SZÓC Ö zenesze s Kolozsvá 18 m Budape sz Népsz zenesz v f oper kamarazeneműv Mű baja vezek Bal Bál Tetemreh op Zongoradarabo dalo ve karo v négyes kompon

1135

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ zenesz Kolozsv 1 Budap s Néps zenes ope kamarazenemű M baj veze Ba Bá Tetemre o Zongoradarab dal v kar négye kompo