11358.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Sándor

SZÓCIKK: 10. F. Sándor, operaénekes, szül. Keselymezőn (Máramaros vm.) 1889 jún. 25. A budapesti Zeneakadémián tanult és 1911-17-ig a kolozsvári Nemzeti Színház baritonistája volt, 1917-től kezdve pedig a m. kir. Operaház tagja. Legfőbb szerepei: Bolygó hollandi, Jago, Scarpia, Wolfram, Telramund, Pedro (Hegyek alján) stb.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1358. címszó a lexikon => 261. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11358.htm

CÍMSZÓ: Farkas

SZEMÉLYNÉV: Farkas Sándor

SZÓCIKK: 10. F. Sándor, operaénekes, szül. Keselymezőn Máramaros vm. 1889 jún. 25. A budapesti Zeneakadémián tanult és 1911-17-ig a kolozsvári Nemzeti Színház baritonistája volt, 1917-től kezdve pedig a m. kir. Operaház tagja. Legfőbb szerepei: Bolygó hollandi, Jago, Scarpia, Wolfram, Telramund, Pedro Hegyek alján stb.

11358.ht

CÍMSZÓ Farka

SZEMÉLYNÉV Farka Sándo

SZÓCIKK 10 F Sándor operaénekes szül Keselymező Máramaro vm 188 jún 25 budapest Zeneakadémiá tanul é 1911-17-i kolozsvár Nemzet Színhá baritonistáj volt 1917-tő kezdv pedi m kir Operahá tagja Legfőb szerepei Bolyg hollandi Jago Scarpia Wolfram Telramund Pedr Hegye aljá stb

11358.h

CÍMSZ Fark

SZEMÉLYNÉ Fark Sánd

SZÓCIK 1 Sándo operaéneke szü Keselymez Máramar v 18 jú 2 budapes Zeneakadémi tanu 1911-17- kolozsvá Nemze Szính baritonistá vol 1917-t kezd ped ki Operah tagj Legfő szerepe Boly holland Jag Scarpi Wolfra Telramun Ped Hegy alj st

11358.

CÍMS Far

SZEMÉLYN Far Sán

SZÓCI Sánd operaének sz Keselyme Márama 1 j budape Zeneakadém tan 1911-17 kolozsv Nemz Szín baritonist vo 1917- kez pe k Opera tag Legf szerep Bol hollan Ja Scarp Wolfr Telramu Pe Heg al s

11358

CÍM Fa

SZEMÉLY Fa Sá

SZÓC Sán operaéne s Keselym Máram budap Zeneakadé ta 1911-1 kolozs Nem Szí baritonis v 1917 ke p Oper ta Leg szere Bo holla J Scar Wolf Telram P He a

1135

CÍ F

SZEMÉL F S

SZÓ Sá operaén Kesely Mára buda Zeneakad t 1911- koloz Ne Sz baritoni 191 k Ope t Le szer B holl Sca Wol Telra H