11359.htm

CÍMSZÓ: Farkasházi

SZEMÉLYNÉV: Farkasházi Miklós

SZÓCIKK: Farkasházi Miklós, festő és grafikus, szül. Budapesten 1895. Nemes Marcell ösztönzésére Münchenbe került, hol grafikai munkákkal foglalkozott. 1924-ben grafikáival szerepelt a Nemzeti Szalonban, majd kisebb grafikai gyűjteménnyel a Mentor kiállítási helyiségében. 1926-ban gyűjteményes kiállítást rendezett a Nemzeti Szalonban erősen stilizálja dekoráció felé hajló rajzaiból és pasztelljeiből (tájképek, csendéletek, figurális kompozíciók) és japános finomságú rézkarcaiból.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1359. címszó a lexikon => 261. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11359.htm

CÍMSZÓ: Farkasházi

SZEMÉLYNÉV: Farkasházi Miklós

SZÓCIKK: Farkasházi Miklós, festő és grafikus, szül. Budapesten 1895. Nemes Marcell ösztönzésére Münchenbe került, hol grafikai munkákkal foglalkozott. 1924-ben grafikáival szerepelt a Nemzeti Szalonban, majd kisebb grafikai gyűjteménnyel a Mentor kiállítási helyiségében. 1926-ban gyűjteményes kiállítást rendezett a Nemzeti Szalonban erősen stilizálja dekoráció felé hajló rajzaiból és pasztelljeiből tájképek, csendéletek, figurális kompozíciók és japános finomságú rézkarcaiból.

11359.ht

CÍMSZÓ Farkasház

SZEMÉLYNÉV Farkasház Mikló

SZÓCIKK Farkasház Miklós fest é grafikus szül Budapeste 1895 Neme Marcel ösztönzésér Münchenb került ho grafika munkákka foglalkozott 1924-be grafikáiva szerepel Nemzet Szalonban maj kiseb grafika gyűjteménnye Mento kiállítás helyiségében 1926-ba gyűjteménye kiállítás rendezet Nemzet Szalonba erőse stilizálj dekoráci fel hajl rajzaibó é pasztelljeibő tájképek csendéletek figuráli kompozíció é japáno finomság rézkarcaiból

11359.h

CÍMSZ Farkashá

SZEMÉLYNÉ Farkashá Mikl

SZÓCIK Farkashá Mikló fes grafiku szü Budapest 189 Nem Marce ösztönzésé München kerül h grafik munkákk foglalkozot 1924-b grafikáiv szerepe Nemze Szalonba ma kise grafik gyűjteménny Ment kiállítá helyiségébe 1926-b gyűjtemény kiállítá rendeze Nemze Szalonb erős stilizál dekorác fe haj rajzaib pasztelljeib tájképe csendélete figurál kompozíci japán finomsá rézkarcaibó

11359.

CÍMS Farkash

SZEMÉLYN Farkash Mik

SZÓCI Farkash Mikl fe grafik sz Budapes 18 Ne Marc ösztönzés Münche kerü grafi munkák foglalkozo 1924- grafikái szerep Nemz Szalonb m kis grafi gyűjteménn Men kiállít helyiségéb 1926- gyűjtemén kiállít rendez Nemz Szalon erő stilizá dekorá f ha rajzai pasztelljei tájkép csendélet figurá kompozíc japá finoms rézkarcaib

11359

CÍM Farkas

SZEMÉLY Farkas Mi

SZÓC Farkas Mik f grafi s Budape 1 N Mar ösztönzé Münch ker graf munká foglalkoz 1924 grafiká szere Nem Szalon ki graf gyűjtemén Me kiállí helyiségé 1926 gyűjtemé kiállí rende Nem Szalo er stiliz dekor h rajza pasztellje tájké csendéle figur kompozí jap finom rézkarcai

1135

CÍ Farka

SZEMÉL Farka M

SZÓ Farka Mi graf Budap Ma ösztönz Münc ke gra munk foglalko 192 grafik szer Ne Szalo k gra gyűjtemé M kiáll helyiség 192 gyűjtem kiáll rend Ne Szal e stili deko rajz pasztellj tájk csendél figu kompoz ja fino rézkarca