11369.htm

CÍMSZÓ: Fayl

SZEMÉLYNÉV: Fayl György

SZÓCIKK: Fayl György, orgonista és énektanár, szül. Bonyhádon 1801 febr. 15., megh. Budapesten 1875 szept. 15. A pozsonyi császári zeneiskola növendéke és Klein Henrik tanítványa volt, 1882. az ág. evang. hitvallású egyház orgonistája lett Budapesten, ahol ötven évig működött. Az orthodox zsidó zsinagógákban ő hozta be először a rendes karéneklést.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1369. címszó a lexikon => 263. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11369.htm

CÍMSZÓ: Fayl

SZEMÉLYNÉV: Fayl György

SZÓCIKK: Fayl György, orgonista és énektanár, szül. Bonyhádon 1801 febr. 15., megh. Budapesten 1875 szept. 15. A pozsonyi császári zeneiskola növendéke és Klein Henrik tanítványa volt, 1882. az ág. evang. hitvallású egyház orgonistája lett Budapesten, ahol ötven évig működött. Az orthodox zsidó zsinagógákban ő hozta be először a rendes karéneklést.

11369.ht

CÍMSZÓ Fay

SZEMÉLYNÉV Fay Györg

SZÓCIKK Fay György orgonist é énektanár szül Bonyhádo 180 febr 15. megh Budapeste 187 szept 15 pozsony császár zeneiskol növendék é Klei Henri tanítvány volt 1882 a ág evang hitvallás egyhá orgonistáj let Budapesten aho ötve évi működött A orthodo zsid zsinagógákba hozt b előszö rende karéneklést

11369.h

CÍMSZ Fa

SZEMÉLYNÉ Fa Györ

SZÓCIK Fa Györg orgonis énektaná szü Bonyhád 18 feb 15 meg Budapest 18 szep 1 pozson császá zeneisko növendé Kle Henr tanítván vol 188 á evan hitvallá egyh orgonistá le Budapeste ah ötv év működöt orthod zsi zsinagógákb hoz elősz rend karéneklés

11369.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Gyö

SZÓCI F Györ orgoni énektan sz Bonyhá 1 fe 1 me Budapes 1 sze pozso csász zeneisk növend Kl Hen tanítvá vo 18 eva hitvall egy orgonist l Budapest a öt é működö ortho zs zsinagógák ho elős ren karéneklé

11369

CÍM

SZEMÉLY Gy

SZÓC Gyö orgon énekta s Bonyh f m Budape sz pozs csás zeneis növen K He tanítv v 1 ev hitval eg orgonis Budapes ö működ orth z zsinagógá h elő re karénekl

1136SZEMÉL G

SZÓ Gy orgo énekt Bony Budap s poz csá zenei növe H tanít e hitva e orgoni Budape műkö ort zsinagóg el r karének