11371.htm

CÍMSZÓ: Fazekas

SZEMÉLYNÉV: Fazekas István

SZÓCIKK: 2.  F. István, orvos, szül. Esztergomban 1895. Jelentékeny tudományos munkásságot fejt ki magyar és külföldi szaklapokban. Gyermekorvosa az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének, a Magyar Izr. Kézműves, a Földmívesképző Egyesületnek és az Ingyentej intézménynek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1371. címszó a lexikon => 263. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11371.htm

CÍMSZÓ: Fazekas

SZEMÉLYNÉV: Fazekas István

SZÓCIKK: 2. F. István, orvos, szül. Esztergomban 1895. Jelentékeny tudományos munkásságot fejt ki magyar és külföldi szaklapokban. Gyermekorvosa az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének, a Magyar Izr. Kézműves, a Földmívesképző Egyesületnek és az Ingyentej intézménynek.

11371.ht

CÍMSZÓ Fazeka

SZEMÉLYNÉV Fazeka Istvá

SZÓCIKK 2 F István orvos szül Esztergomba 1895 Jelentéken tudományo munkásságo fej k magya é külföld szaklapokban Gyermekorvos a Izr Siketnémá Orsz Intézetének Magya Izr Kézműves Földmívesképz Egyesületne é a Ingyente intézménynek

11371.h

CÍMSZ Fazek

SZEMÉLYNÉ Fazek Istv

SZÓCIK Istvá orvo szü Esztergomb 189 Jelentéke tudomány munkásság fe magy külföl szaklapokba Gyermekorvo Iz Siketném Ors Intézeténe Magy Iz Kézműve Földmíveskép Egyesületn Ingyent intézményne

11371.

CÍMS Faze

SZEMÉLYN Faze Ist

SZÓCI Istv orv sz Esztergom 18 Jelenték tudomán munkássá f mag külfö szaklapokb Gyermekorv I Siketné Or Intézetén Mag I Kézműv Földmíveské Egyesület Ingyen intézményn

11371

CÍM Faz

SZEMÉLY Faz Is

SZÓC Ist or s Esztergo 1 Jelenté tudomá munkáss ma külf szaklapok Gyermekor Siketn O Intézeté Ma Kézmű Földmívesk Egyesüle Ingye intézmény

1137

CÍ Fa

SZEMÉL Fa I

SZÓ Is o Eszterg Jelent tudom munkás m kül szaklapo Gyermeko Siket Intézet M Kézm Földmíves Egyesül Ingy intézmén