11372.htm

CÍMSZÓ: Fazekas

SZEMÉLYNÉV: Fazekas Sámuel

SZÓCIKK: 3. F. Sámuel, lapszerkesztő, szül. Göncön (Abaúj vm.) 1887. Egész fiatalon újságíró lett. Vidéki lapoknál dolgozott, majd az Est munkatársa lett. 1918-ban alapította meg Miskolcon a Reggeli Hírlapot, amelyet nagyszerű hozzáértésével az ország legjobb és legnívósabb vidéki lapjává fejlesztett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1372. címszó a lexikon => 263. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11372.htm

CÍMSZÓ: Fazekas

SZEMÉLYNÉV: Fazekas Sámuel

SZÓCIKK: 3. F. Sámuel, lapszerkesztő, szül. Göncön Abaúj vm. 1887. Egész fiatalon újságíró lett. Vidéki lapoknál dolgozott, majd az Est munkatársa lett. 1918-ban alapította meg Miskolcon a Reggeli Hírlapot, amelyet nagyszerű hozzáértésével az ország legjobb és legnívósabb vidéki lapjává fejlesztett.

11372.ht

CÍMSZÓ Fazeka

SZEMÉLYNÉV Fazeka Sámue

SZÓCIKK 3 F Sámuel lapszerkesztő szül Göncö Abaú vm 1887 Egés fiatalo újságír lett Vidék lapokná dolgozott maj a Es munkatárs lett 1918-ba alapított me Miskolco Reggel Hírlapot amelye nagyszer hozzáértéséve a orszá legjob é legnívósab vidék lapjáv fejlesztett

11372.h

CÍMSZ Fazek

SZEMÉLYNÉ Fazek Sámu

SZÓCIK Sámue lapszerkeszt szü Gönc Aba v 188 Egé fiatal újságí let Vidé lapokn dolgozot ma E munkatár let 1918-b alapítot m Miskolc Regge Hírlapo amely nagysze hozzáértésév orsz legjo legnívósa vidé lapjá fejlesztet

11372.

CÍMS Faze

SZEMÉLYN Faze Sám

SZÓCI Sámu lapszerkesz sz Gön Ab 18 Eg fiata újság le Vid lapok dolgozo m munkatá le 1918- alapíto Miskol Regg Hírlap amel nagysz hozzáértésé ors legj legnívós vid lapj fejleszte

11372

CÍM Faz

SZEMÉLY Faz Sá

SZÓC Sám lapszerkes s Gö A 1 E fiat újsá l Vi lapo dolgoz munkat l 1918 alapít Misko Reg Hírla ame nagys hozzáértés or leg legnívó vi lap fejleszt

1137

CÍ Fa

SZEMÉL Fa S

SZÓ Sá lapszerke G fia újs V lap dolgo munka 191 alapí Misk Re Hírl am nagy hozzáérté o le legnív v la fejlesz