11376.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Dezső

SZÓCIKK: 2. F. Dezső, író és publicista, szül. Disznósdon (Borsod vm.) 1869 dec. 24. Középiskolát Miskolcon, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Munkatársa volt a Pesti Naplónak, szerkesztője a Bolond Istóknak. Később a Nagyvárad c. lap felelős szerkesztője lett. 1889-ben került színre első színdarabja Budapesten, A félmilliós ternó címen. Számosnovellás kötete közül legtöbb sikert a Hölgyek és urak c. ért el. 1918-ban adta ki Ady Endre a zsidóságról c. munkáját. 1926-ban jelentek meg Ady Endre váradi publicisztikai írásai, amiket ő rendezett sajtó alá. 1900-ban alapította meg a Nagyváradi Naplót, amelynek azóta is felelős szerkesztője. 1928-ban Ha hív az acélhegyű ördög c. könyve az Erdélyben megindult antiszemita áramlat ellen küzd.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1376. címszó a lexikon => 264. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11376.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Dezső

SZÓCIKK: 2. F. Dezső, író és publicista, szül. Disznósdon Borsod vm. 1869 dec. 24. Középiskolát Miskolcon, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Munkatársa volt a Pesti Naplónak, szerkesztője a Bolond Istóknak. Később a Nagyvárad c. lap felelős szerkesztője lett. 1889-ben került színre első színdarabja Budapesten, A félmilliós ternó címen. Számosnovellás kötete közül legtöbb sikert a Hölgyek és urak c. ért el. 1918-ban adta ki Ady Endre a zsidóságról c. munkáját. 1926-ban jelentek meg Ady Endre váradi publicisztikai írásai, amiket ő rendezett sajtó alá. 1900-ban alapította meg a Nagyváradi Naplót, amelynek azóta is felelős szerkesztője. 1928-ban Ha hív az acélhegyű ördög c. könyve az Erdélyben megindult antiszemita áramlat ellen küzd.

11376.ht

CÍMSZÓ Fehé

SZEMÉLYNÉV Fehé Dezs

SZÓCIKK 2 F Dezső ír é publicista szül Disznósdo Borso vm 186 dec 24 Középiskolá Miskolcon egyetem tanulmányai Budapeste végezte Munkatárs vol Pest Naplónak szerkesztőj Bolon Istóknak Későb Nagyvára c la felelő szerkesztőj lett 1889-be kerül színr els színdarabj Budapesten félmillió tern címen Számosnovellá kötet közü legtöb siker Hölgye é ura c ér el 1918-ba adt k Ad Endr zsidóságró c munkáját 1926-ba jelente me Ad Endr várad publicisztika írásai amike rendezet sajt alá 1900-ba alapított me Nagyvárad Naplót amelyne azót i felelő szerkesztője 1928-ba H hí a acélhegy ördö c könyv a Erdélybe megindul antiszemit áramla elle küzd

11376.h

CÍMSZ Feh

SZEMÉLYNÉ Feh Dez

SZÓCIK Dezs í publicist szü Disznósd Bors v 18 de 2 Középiskol Miskolco egyete tanulmánya Budapest végezt Munkatár vo Pes Naplóna szerkesztő Bolo Istókna Késő Nagyvár l felel szerkesztő let 1889-b kerü szín el színdarab Budapeste félmilli ter címe Számosnovell köte köz legtö sike Hölgy ur é e 1918-b ad A End zsidóságr munkájá 1926-b jelent m A End vára publicisztik írása amik rendeze saj al 1900-b alapítot m Nagyvára Napló amelyn azó felel szerkesztőj 1928-b h acélheg örd köny Erdélyb megindu antiszemi áraml ell küz

11376.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe De

SZÓCI Dez publicis sz Disznós Bor 1 d Középisko Miskolc egyet tanulmány Budapes végez Munkatá v Pe Naplón szerkeszt Bol Istókn Kés Nagyvá fele szerkeszt le 1889- ker szí e színdara Budapest félmill te cím Számosnovel köt kö legt sik Hölg u 1918- a En zsidóság munkáj 1926- jelen En vár publiciszti írás ami rendez sa a 1900- alapíto Nagyvár Napl amely az fele szerkesztő 1928- acélhe ör kön Erdély megind antiszem áram el kü

11376

CÍM F

SZEMÉLY F D

SZÓC De publici s Disznó Bo Középisk Miskol egye tanulmán Budape vége Munkat P Napló szerkesz Bo Istók Ké Nagyv fel szerkesz l 1889 ke sz színdar Budapes félmil t cí Számosnove kö k leg si Höl 1918 E zsidósá munká 1926 jele E vá publiciszt írá am rende s 1900 alapít Nagyvá Nap amel a fel szerkeszt 1928 acélh ö kö Erdél megin antisze ára e k

1137SZEMÉL

SZÓ D public Diszn B Középis Misko egy tanulmá Budap vég Munka Napl szerkes B Istó K Nagy fe szerkes 188 k s színda Budape félmi c Számosnov k le s Hö 191 zsidós munk 192 jel v publicisz ír a rend 190 alapí Nagyv Na ame fe szerkesz 192 acél k Erdé megi antisz ár