11377.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Géza

SZÓCIKK: "3. F. Géza*, egyetemi tanár, filológus, szül. Kunszentmiklóson 1890 aug. 4. Magyar nyelvészettel foglalkozott s egyetemi tanulmányai végeztével Szabadkán lett gimnáziumi tanár, majd Bulgáriába ment tanulmányútra, mely oly nagy eredménnyel járt, hogy annak feldolgozása után a szófiai Bolgár Archeológiai Intézet tagjává választotta, 1924 pedig a debreceni egyetem tanára lett. Részt vett a Sumen-környéki ásatásokban. Főbb művei: Bulgarisch-ungarische Beziehungen in den V-Xl. Jahrhunderten (1923); A bolgár-török kultúra emlékei (bolgár nyelven, 1925); Az első bolgár-török khánok névlajstroma (bolgár nyelven, 1926); A madarai szikla-relief felirata (bolgárul és németül, 1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1377. címszó a lexikon => 264. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11377.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Géza

SZÓCIKK: 3. F. Géza*, egyetemi tanár, filológus, szül. Kunszentmiklóson 1890 aug. 4. Magyar nyelvészettel foglalkozott s egyetemi tanulmányai végeztével Szabadkán lett gimnáziumi tanár, majd Bulgáriába ment tanulmányútra, mely oly nagy eredménnyel járt, hogy annak feldolgozása után a szófiai Bolgár Archeológiai Intézet tagjává választotta, 1924 pedig a debreceni egyetem tanára lett. Részt vett a Sumen-környéki ásatásokban. Főbb művei: Bulgarisch-ungarische Beziehungen in den V-Xl. Jahrhunderten 1923 ; A bolgár-török kultúra emlékei bolgár nyelven, 1925 ; Az első bolgár-török khánok névlajstroma bolgár nyelven, 1926 ; A madarai szikla-relief felirata bolgárul és németül, 1926 .

11377.ht

CÍMSZÓ Fehé

SZEMÉLYNÉV Fehé Géz

SZÓCIKK 3 F Géza* egyetem tanár filológus szül Kunszentmiklóso 189 aug 4 Magya nyelvészette foglalkozot egyetem tanulmánya végeztéve Szabadká let gimnázium tanár maj Bulgáriáb men tanulmányútra mel ol nag eredménnye járt hog anna feldolgozás utá szófia Bolgá Archeológia Intéze tagjáv választotta 192 pedi debrecen egyete tanár lett Rész vet Sumen-környék ásatásokban Főb művei Bulgarisch-ungarisch Beziehunge i de V-Xl Jahrhunderte 192 bolgár-törö kultúr emléke bolgá nyelven 192 A els bolgár-törö kháno névlajstrom bolgá nyelven 192 madara szikla-relie felirat bolgáru é németül 192

11377.h

CÍMSZ Feh

SZEMÉLYNÉ Feh Gé

SZÓCIK Géza egyete taná filológu szü Kunszentmiklós 18 au Magy nyelvészett foglalkozo egyete tanulmány végeztév Szabadk le gimnáziu taná ma Bulgáriá me tanulmányútr me o na eredménny jár ho ann feldolgozá ut szófi Bolg Archeológi Intéz tagjá választott 19 ped debrece egyet taná let Rés ve Sumen-környé ásatásokba Fő műve Bulgarisch-ungarisc Beziehung d V-X Jahrhundert 19 bolgár-tör kultú emlék bolg nyelve 19 el bolgár-tör khán névlajstro bolg nyelve 19 madar szikla-reli felira bolgár németü 19

11377.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe G

SZÓCI Géz egyet tan filológ sz Kunszentmikló 1 a Mag nyelvészet foglalkoz egyet tanulmán végezté Szabad l gimnázi tan m Bulgári m tanulmányút m n eredménn já h an feldolgoz u szóf Bol Archeológ Inté tagj választot 1 pe debrec egye tan le Ré v Sumen-körny ásatásokb F műv Bulgarisch-ungaris Beziehun V- Jahrhunder 1 bolgár-tö kult emlé bol nyelv 1 e bolgár-tö khá névlajstr bol nyelv 1 mada szikla-rel felir bolgá német 1

11377

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC Gé egye ta filoló s Kunszentmikl Ma nyelvésze foglalko egye tanulmá végezt Szaba gimnáz ta Bulgár tanulmányú eredmén j a feldolgo szó Bo Archeoló Int tag választo p debre egy ta l R Sumen-körn ásatások mű Bulgarisch-ungari Beziehu V Jahrhunde bolgár-t kul eml bo nyel bolgár-t kh névlajst bo nyel mad szikla-re feli bolg néme

1137SZEMÉL

SZÓ G egy t filol Kunszentmik M nyelvész foglalk egy tanulm végez Szab gimná t Bulgá tanulmány eredmé feldolg sz B Archeol In ta választ debr eg t Sumen-kör ásatáso m Bulgarisch-ungar Bezieh Jahrhund bolgár- ku em b nye bolgár- k névlajs b nye ma szikla-r fel bol ném