11378.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Gyula

SZÓCIKK: 4.  F. Gyula, színművész, szül. Kecskeméten 1879 márc. 11. A Színiakadémia elvégzése után vidéken működött, majd Kolozsvárról a budapesti Nemzeti Színházhoz szerződtették. Főbb szerepei: Petur bán, Claudius (Hamlet), Göre Gábor, Mendelssohn (Tanner John) és több jelentékeny alakítás Shakespeare és Schiller drámáiban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1378. címszó a lexikon => 264. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11378.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Gyula

SZÓCIKK: 4. F. Gyula, színművész, szül. Kecskeméten 1879 márc. 11. A Színiakadémia elvégzése után vidéken működött, majd Kolozsvárról a budapesti Nemzeti Színházhoz szerződtették. Főbb szerepei: Petur bán, Claudius Hamlet , Göre Gábor, Mendelssohn Tanner John és több jelentékeny alakítás Shakespeare és Schiller drámáiban.

11378.ht

CÍMSZÓ Fehé

SZEMÉLYNÉV Fehé Gyul

SZÓCIKK 4 F Gyula színművész szül Kecskeméte 187 márc 11 Színiakadémi elvégzés utá vidéke működött maj Kolozsvárró budapest Nemzet Színházho szerződtették Főb szerepei Petu bán Claudiu Hamle Gör Gábor Mendelssoh Tanne Joh é töb jelentéken alakítá Shakespear é Schille drámáiban

11378.h

CÍMSZ Feh

SZEMÉLYNÉ Feh Gyu

SZÓCIK Gyul színművés szü Kecskemét 18 már 1 Színiakadém elvégzé ut vidék működöt ma Kolozsvárr budapes Nemze Színházh szerződtetté Fő szerepe Pet bá Claudi Haml Gö Gábo Mendelsso Tann Jo tö jelentéke alakít Shakespea Schill drámáiba

11378.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Gy

SZÓCI Gyu színművé sz Kecskemé 1 má Színiakadé elvégz u vidé működö m Kolozsvár budape Nemz Színház szerződtett F szerep Pe b Claud Ham G Gáb Mendelss Tan J t jelenték alakí Shakespe Schil drámáib

11378

CÍM F

SZEMÉLY F G

SZÓC Gy színműv s Kecskem m Színiakad elvég vid működ Kolozsvá budap Nem Színhá szerződtet szere P Clau Ha Gá Mendels Ta jelenté alak Shakesp Schi drámái

1137SZEMÉL

SZÓ G színmű Kecske Színiaka elvé vi műkö Kolozsv buda Ne Szính szerződte szer Cla H G Mendel T jelent ala Shakes Sch drámá