11379.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Lipót

SZÓCIKK: 5.  F. Lipót, hegedűművész és cigányprímás, szül. Hódmezővásárhelyen 1847., megh. Szegeden 1915. Kiváló hegedűművész volt. Ő tanította Frigyes és Lipót Szalvátor főherceg gyermekeit hegedülni s József főherceg részéről magas kitüntetésben részesült. Amerikában is járt, Londonban pedig professzori címmel tüntették ki, míg a párisi világkiállításon a nagy aranyérmet nyerte el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1379. címszó a lexikon => 264. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11379.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Lipót

SZÓCIKK: 5. F. Lipót, hegedűművész és cigányprímás, szül. Hódmezővásárhelyen 1847., megh. Szegeden 1915. Kiváló hegedűművész volt. Ő tanította Frigyes és Lipót Szalvátor főherceg gyermekeit hegedülni s József főherceg részéről magas kitüntetésben részesült. Amerikában is járt, Londonban pedig professzori címmel tüntették ki, míg a párisi világkiállításon a nagy aranyérmet nyerte el.

11379.ht

CÍMSZÓ Fehé

SZEMÉLYNÉV Fehé Lipó

SZÓCIKK 5 F Lipót hegedűművés é cigányprímás szül Hódmezővásárhelye 1847. megh Szegede 1915 Kivál hegedűművés volt tanított Frigye é Lipó Szalváto főherce gyermekei hegedüln Józse főherce részérő maga kitüntetésbe részesült Amerikába i járt Londonba pedi professzor címme tüntetté ki mí páris világkiállításo nag aranyérme nyert el

11379.h

CÍMSZ Feh

SZEMÉLYNÉ Feh Lip

SZÓCIK Lipó hegedűművé cigányprímá szü Hódmezővásárhely 1847 meg Szeged 191 Kivá hegedűművé vol tanítot Frigy Lip Szalvát főherc gyermeke hegedül Józs főherc részér mag kitüntetésb részesül Amerikáb jár Londonb ped professzo címm tüntett k m pári világkiállítás na aranyérm nyer e

11379.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Li

SZÓCI Lip hegedűműv cigányprím sz Hódmezővásárhel 184 me Szege 19 Kiv hegedűműv vo taníto Frig Li Szalvá főher gyermek hegedü Józ főher részé ma kitüntetés részesü Ameriká já London pe professz cím tüntet pár világkiállítá n aranyér nye

11379

CÍM F

SZEMÉLY F L

SZÓC Li hegedűmű cigányprí s Hódmezővásárhe 18 m Szeg 1 Ki hegedűmű v tanít Fri L Szalv főhe gyerme heged Jó főhe rész m kitünteté részes Amerik j Londo p profess cí tünte pá világkiállít aranyé ny

1137SZEMÉL

SZÓ L hegedűm cigánypr Hódmezővásárh 1 Sze K hegedűm taní Fr Szal főh gyerm hege J főh rés kitüntet része Ameri Lond profes c tünt p világkiállí arany n