11380.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Márton

SZÓCIKK: "6. F. Márton, publicista, szül. Nagyorosziban 1878. A Magyar Párt nagyváradi titkára és a kongresszusi hitközség gazdasági elnöke. Megjelent művei: A nő vagyonjoga; Parlamenti reformok; Olvasókönyv felnőttek számára; A harmincharmadik népfelkelő gyalogezred története; A zsidók és zsidóság. Cikkeiben az utódállamok zsidóságának a magyar kisebbséggel való politikai és kulturális együtthaladást követeli."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1380. címszó a lexikon => 264. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11380.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Márton

SZÓCIKK: 6. F. Márton, publicista, szül. Nagyorosziban 1878. A Magyar Párt nagyváradi titkára és a kongresszusi hitközség gazdasági elnöke. Megjelent művei: A nő vagyonjoga; Parlamenti reformok; Olvasókönyv felnőttek számára; A harmincharmadik népfelkelő gyalogezred története; A zsidók és zsidóság. Cikkeiben az utódállamok zsidóságának a magyar kisebbséggel való politikai és kulturális együtthaladást követeli.

11380.ht

CÍMSZÓ Fehé

SZEMÉLYNÉV Fehé Márto

SZÓCIKK 6 F Márton publicista szül Nagyorosziba 1878 Magya Pár nagyvárad titkár é kongresszus hitközsé gazdaság elnöke Megjelen művei n vagyonjoga Parlament reformok Olvasóköny felnőtte számára harmincharmadi népfelkel gyalogezre története zsidó é zsidóság Cikkeibe a utódállamo zsidóságána magya kisebbségge val politika é kulturáli együtthaladás követeli

11380.h

CÍMSZ Feh

SZEMÉLYNÉ Feh Márt

SZÓCIK Márto publicist szü Nagyoroszib 187 Magy Pá nagyvára titká kongresszu hitközs gazdasá elnök Megjele műve vagyonjog Parlamen reformo Olvasókön felnőtt számár harmincharmad népfelke gyalogezr történet zsid zsidósá Cikkeib utódállam zsidóságán magy kisebbségg va politik kulturál együtthaladá követel

11380.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Már

SZÓCI Márt publicis sz Nagyoroszi 18 Mag P nagyvár titk kongressz hitköz gazdas elnö Megjel műv vagyonjo Parlame reform Olvasókö felnőt számá harmincharma népfelk gyalogez történe zsi zsidós Cikkei utódálla zsidóságá mag kisebbség v politi kulturá együtthalad követe

11380

CÍM F

SZEMÉLY F Má

SZÓC Már publici s Nagyorosz 1 Ma nagyvá tit kongress hitkö gazda eln Megje mű vagyonj Parlam refor Olvasók felnő szám harmincharm népfel gyaloge történ zs zsidó Cikke utódáll zsidóság ma kisebbsé polit kultur együtthala követ

1138SZEMÉL M

SZÓ Má public Nagyoros M nagyv ti kongres hitk gazd el Megj m vagyon Parla refo Olvasó feln szá harminchar népfe gyalog törté z zsid Cikk utódál zsidósá m kisebbs poli kultu együtthal köve