11381.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Ödön

SZÓCIKK: 7. F. Ödön, lapszerkesztő, szül. Miskolcon 1880. Tanulmányai elvégzése után az újságírói pályára lépett. Több budapesti napilapnak volt belső munkatársa s folyóiratokban számos finomhangú novellája jelent meg. 1916 óta a Miskolci Napló szerkesztője volt, majd 1927. a legnagyobb vidéki napilapnak,a miskolci Reggeli Hírlapnak a felelős szerkesztője lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1381. címszó a lexikon => 264. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11381.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Ödön

SZÓCIKK: 7. F. Ödön, lapszerkesztő, szül. Miskolcon 1880. Tanulmányai elvégzése után az újságírói pályára lépett. Több budapesti napilapnak volt belső munkatársa s folyóiratokban számos finomhangú novellája jelent meg. 1916 óta a Miskolci Napló szerkesztője volt, majd 1927. a legnagyobb vidéki napilapnak,a miskolci Reggeli Hírlapnak a felelős szerkesztője lett.

11381.ht

CÍMSZÓ Fehé

SZEMÉLYNÉV Fehé Ödö

SZÓCIKK 7 F Ödön lapszerkesztő szül Miskolco 1880 Tanulmánya elvégzés utá a újságíró pályár lépett Töb budapest napilapna vol bels munkatárs folyóiratokba számo finomhang novelláj jelen meg 191 ót Miskolc Napl szerkesztőj volt maj 1927 legnagyob vidék napilapnak, miskolc Reggel Hírlapna felelő szerkesztőj lett

11381.h

CÍMSZ Feh

SZEMÉLYNÉ Feh Öd

SZÓCIK Ödö lapszerkeszt szü Miskolc 188 Tanulmány elvégzé ut újságír pályá lépet Tö budapes napilapn vo bel munkatár folyóiratokb szám finomhan novellá jele me 19 ó Miskol Nap szerkesztő vol ma 192 legnagyo vidé napilapnak miskol Regge Hírlapn felel szerkesztő let

11381.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Ö

SZÓCI Öd lapszerkesz sz Miskol 18 Tanulmán elvégz u újságí pály lépe T budape napilap v be munkatá folyóiratok szá finomha novell jel m 1 Misko Na szerkeszt vo m 19 legnagy vid napilapna misko Regg Hírlap fele szerkeszt le

11381

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC Ö lapszerkes s Misko 1 Tanulmá elvég újság pál lép budap napila b munkat folyóirato sz finomh novel je Misk N szerkesz v 1 legnag vi napilapn misk Reg Hírla fel szerkesz l

1138SZEMÉL

SZÓ lapszerke Misk Tanulm elvé újsá pá lé buda napil munka folyóirat s finom nove j Mis szerkes legna v napilap mis Re Hírl fe szerkes