11382.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Sándor

SZÓCIKK: 8.  F. Sándor, író, szül. Londonban 1882. Főiskolai tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészeti karán végezte, majd tanári oklevelet is szerzett. Egy ideig hírlapíró is volt. Több napilapban, valamint A Hét és az Új Idők c. hetilapokban számos novellája jelent meg. Jelenleg középiskolai tanár. Elbeszéléseinek önálló gyűjteménye: A mester (1912).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1382. címszó a lexikon => 264. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11382.htm

CÍMSZÓ: Fehér

SZEMÉLYNÉV: Fehér Sándor

SZÓCIKK: 8. F. Sándor, író, szül. Londonban 1882. Főiskolai tanulmányait a budapesti egyetem bölcsészeti karán végezte, majd tanári oklevelet is szerzett. Egy ideig hírlapíró is volt. Több napilapban, valamint A Hét és az Új Idők c. hetilapokban számos novellája jelent meg. Jelenleg középiskolai tanár. Elbeszéléseinek önálló gyűjteménye: A mester 1912 .

11382.ht

CÍMSZÓ Fehé

SZEMÉLYNÉV Fehé Sándo

SZÓCIKK 8 F Sándor író szül Londonba 1882 Főiskola tanulmányai budapest egyete bölcsészet kará végezte maj tanár oklevele i szerzett Eg idei hírlapír i volt Töb napilapban valamin Hé é a Ú Idő c hetilapokba számo novelláj jelen meg Jelenle középiskola tanár Elbeszéléseine önáll gyűjteménye meste 191

11382.h

CÍMSZ Feh

SZEMÉLYNÉ Feh Sánd

SZÓCIK Sándo ír szü Londonb 188 Főiskol tanulmánya budapes egyet bölcsésze kar végezt ma taná oklevel szerzet E ide hírlapí vol Tö napilapba valami H Id hetilapokb szám novellá jele me Jelenl középiskol taná Elbeszélésein önál gyűjtemény mest 19

11382.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Sán

SZÓCI Sánd í sz London 18 Főisko tanulmány budape egye bölcsész ka végez m tan okleve szerze id hírlap vo T napilapb valam I hetilapok szá novell jel m Jelen középisko tan Elbeszélései öná gyűjtemén mes 1

11382

CÍM F

SZEMÉLY F Sá

SZÓC Sán s Londo 1 Főisk tanulmán budap egy bölcsés k vége ta oklev szerz i hírla v napilap vala hetilapo sz novel je Jele középisk ta Elbeszélése ön gyűjtemé me

1138SZEMÉL S

SZÓ Sá Lond Főis tanulmá buda eg bölcsé vég t okle szer hírl napila val hetilap s nove j Jel középis t Elbeszélés ö gyűjtem m