11384.htm

CÍMSZÓ: Feiks

SZEMÉLYNÉV: Feiks Alfréd

SZÓCIKK: Feiks, 1. Alfréd*, festő, szül. Bródon (Szlavonia) 1880. Münchenben, Párisban és Londonban tanult. Először a Könyves Kálmán Szalon kiállításain (1908,1909,1910) szerepelt Jenő bátyjával együtt impresszionisztikus, színes foltokban, széles ecsetkezeléssel odavetett tájképekkel. Később a Műcsarnokban állította ki tájképeit és apró alakos tömegkompozícióit. Május c. képét a fővárost vette meg. 1910-ben a berlini Secession rendkívüli tagjává választotta. Képzőművészeti cikkeket és művészeti kritikákat is írt magyar folyóiratokba és napilapokba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1384. címszó a lexikon => 265. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11384.htm

CÍMSZÓ: Feiks

SZEMÉLYNÉV: Feiks Alfréd

SZÓCIKK: Feiks, 1. Alfréd*, festő, szül. Bródon Szlavonia 1880. Münchenben, Párisban és Londonban tanult. Először a Könyves Kálmán Szalon kiállításain 1908,1909,1910 szerepelt Jenő bátyjával együtt impresszionisztikus, színes foltokban, széles ecsetkezeléssel odavetett tájképekkel. Később a Műcsarnokban állította ki tájképeit és apró alakos tömegkompozícióit. Május c. képét a fővárost vette meg. 1910-ben a berlini Secession rendkívüli tagjává választotta. Képzőművészeti cikkeket és művészeti kritikákat is írt magyar folyóiratokba és napilapokba.

11384.ht

CÍMSZÓ Feik

SZEMÉLYNÉV Feik Alfré

SZÓCIKK Feiks 1 Alfréd* festő szül Bródo Szlavoni 1880 Münchenben Párisba é Londonba tanult Előszö Könyve Kálmá Szalo kiállításai 1908,1909,191 szerepel Jen bátyjáva együt impresszionisztikus színe foltokban széle ecsetkezelésse odavetet tájképekkel Későb Műcsarnokba állított k tájképei é apr alako tömegkompozícióit Máju c képé főváros vett meg 1910-be berlin Secessio rendkívül tagjáv választotta Képzőművészet cikkeke é művészet kritikáka i ír magya folyóiratokb é napilapokba

11384.h

CÍMSZ Fei

SZEMÉLYNÉ Fei Alfr

SZÓCIK Feik Alfréd fest szü Bród Szlavon 188 Münchenbe Párisb Londonb tanul Elősz Könyv Kálm Szal kiállítása 1908,1909,19 szerepe Je bátyjáv együ impresszionisztiku szín foltokba szél ecsetkezeléss odavete tájképekke Késő Műcsarnokb állítot tájképe ap alak tömegkompozíciói Máj kép főváro vet me 1910-b berli Secessi rendkívü tagjá választott Képzőművésze cikkek művésze kritikák í magy folyóiratok napilapokb

11384.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Alf

SZÓCI Fei Alfré fes sz Bró Szlavo 18 Münchenb Páris London tanu Elős Köny Kál Sza kiállítás 1908,1909,1 szerep J bátyjá egy impresszionisztik szí foltokb szé ecsetkezelés odavet tájképekk Kés Műcsarnok állíto tájkép a ala tömegkompozíció Má ké fővár ve m 1910- berl Secess rendkív tagj választot Képzőművész cikke művész kritiká mag folyóirato napilapok

11384

CÍM F

SZEMÉLY F Al

SZÓC Fe Alfr fe s Br Szlav 1 München Pári Londo tan Elő Kön Ká Sz kiállítá 1908,1909, szere bátyj eg impresszioniszti sz foltok sz ecsetkezelé odave tájképek Ké Műcsarno állít tájké al tömegkompozíci M k fővá v 1910 ber Seces rendkí tag választo Képzőművés cikk művés kritik ma folyóirat napilapo

1138SZEMÉL A

SZÓ F Alf f B Szla Münche Pár Lond ta El Kö K S kiállít 1908,1909 szer báty e impresszioniszt s folto s ecsetkezel odav tájképe K Műcsarn állí tájk a tömegkompozíc főv 191 be Sece rendk ta választ Képzőművé cik művé kriti m folyóira napilap