11385.htm

CÍMSZÓ: Feiks

SZEMÉLYNÉV: Feiks Jenő

SZÓCIKK: 2. F. Jenő*, festő és grafikus, szül. Kaposváron 1878. F. Alfréd bátyja. Tanulmányait Párisban, azután Münchenben Hollósynál végezte. Humoros karikatúráival, melyek külföldi és magyar élclapokban jelentek meg, nagy sikereket aratott. Ilyen karikatúrákat állított ki a Műcsarnok kiállításain (1902-5) is. Később impresszionisztikusan festett, olajfestményeivel és arcképeivel (Bródy Sándor) szerepelt a Könyves Kálmán Szalonjának kiállításain.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1385. címszó a lexikon => 265. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11385.htm

CÍMSZÓ: Feiks

SZEMÉLYNÉV: Feiks Jenő

SZÓCIKK: 2. F. Jenő*, festő és grafikus, szül. Kaposváron 1878. F. Alfréd bátyja. Tanulmányait Párisban, azután Münchenben Hollósynál végezte. Humoros karikatúráival, melyek külföldi és magyar élclapokban jelentek meg, nagy sikereket aratott. Ilyen karikatúrákat állított ki a Műcsarnok kiállításain 1902-5 is. Később impresszionisztikusan festett, olajfestményeivel és arcképeivel Bródy Sándor szerepelt a Könyves Kálmán Szalonjának kiállításain.

11385.ht

CÍMSZÓ Feik

SZEMÉLYNÉV Feik Jen

SZÓCIKK 2 F Jenő* fest é grafikus szül Kaposváro 1878 F Alfré bátyja Tanulmányai Párisban azutá Münchenbe Hollósyná végezte Humoro karikatúráival melye külföld é magya élclapokba jelente meg nag sikereke aratott Ilye karikatúráka állítot k Műcsarno kiállításai 1902- is Későb impresszionisztikusa festett olajfestményeive é arcképeive Bród Sándo szerepel Könyve Kálmá Szalonjána kiállításain

11385.h

CÍMSZ Fei

SZEMÉLYNÉ Fei Je

SZÓCIK Jenő fes grafiku szü Kaposvár 187 Alfr bátyj Tanulmánya Párisba azut Münchenb Hollósyn végezt Humor karikatúráiva mely külföl magy élclapokb jelent me na sikerek aratot Ily karikatúrák állíto Műcsarn kiállítása 1902 i Késő impresszionisztikus festet olajfestményeiv arcképeiv Bró Sánd szerepe Könyv Kálm Szalonján kiállításai

11385.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe J

SZÓCI Jen fe grafik sz Kaposvá 18 Alf báty Tanulmány Párisb azu München Hollósy végez Humo karikatúráiv mel külfö mag élclapok jelen m n sikere arato Il karikatúrá állít Műcsar kiállítás 190 Kés impresszionisztiku feste olajfestményei arcképei Br Sán szerep Köny Kál Szalonjá kiállítása

11385

CÍM F

SZEMÉLY F

SZÓC Je f grafi s Kaposv 1 Al bát Tanulmán Páris az Münche Hollós vége Hum karikatúrái me külf ma élclapo jele siker arat I karikatúr állí Műcsa kiállítá 19 Ké impresszionisztik fest olajfestménye arcképe B Sá szere Kön Ká Szalonj kiállítás

1138SZEMÉL

SZÓ J graf Kapos A bá Tanulmá Pári a Münch Holló vég Hu karikatúrá m kül m élclap jel sike ara karikatú áll Műcs kiállít 1 K impresszioniszti fes olajfestmény arckép S szer Kö K Szalon kiállítá