11386.htm

CÍMSZÓ: Feitel

SZEMÉLYNÉV: Feitel Mór

SZÓCIKK: "Feitel Mór, író és orvos, szül. Lakompakon (Sopron vm.) 1811. Csehországban tanult, majd Pápán tisztiorvos lett. Munkatársa volt az Allgemeine Zeitung des Judentums (Leipzig), Orient (Leipzig), Israelit, Ben Chananja (Szeged) c. lapoknak. Önálló művei: Mesivasz Nefes (Wien 1842); Zulässigkeit u. Dringlichkeit der Synagogenreformen (Wien 1845); Gotteswort und Gottessegen. Költemény Ferenc József dicsőítésére (Pápa 1855): Die Cholera in Pápa (1866); Reminiscenzen aus meinem Umgange m. Leopold Löw (Pápa 1875); Ein Beitrag zur Culturgeschichte von Pápa (Pápa 1885)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1386. címszó a lexikon => 265. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11386.htm

CÍMSZÓ: Feitel

SZEMÉLYNÉV: Feitel Mór

SZÓCIKK: Feitel Mór, író és orvos, szül. Lakompakon Sopron vm. 1811. Csehországban tanult, majd Pápán tisztiorvos lett. Munkatársa volt az Allgemeine Zeitung des Judentums Leipzig , Orient Leipzig , Israelit, Ben Chananja Szeged c. lapoknak. Önálló művei: Mesivasz Nefes Wien 1842 ; Zulässigkeit u. Dringlichkeit der Synagogenreformen Wien 1845 ; Gotteswort und Gottessegen. Költemény Ferenc József dicsőítésére Pápa 1855 : Die Cholera in Pápa 1866 ; Reminiscenzen aus meinem Umgange m. Leopold Löw Pápa 1875 ; Ein Beitrag zur Culturgeschichte von Pápa Pápa 1885 .

11386.ht

CÍMSZÓ Feite

SZEMÉLYNÉV Feite Mó

SZÓCIKK Feite Mór ír é orvos szül Lakompako Sopro vm 1811 Csehországba tanult maj Pápá tisztiorvo lett Munkatárs vol a Allgemein Zeitun de Judentum Leipzi Orien Leipzi Israelit Be Chananj Szege c lapoknak Önáll művei Mesivas Nefe Wie 184 Zulässigkei u Dringlichkei de Synagogenreforme Wie 184 Gotteswor un Gottessegen Költemén Feren Józse dicsőítésér Páp 185 Di Choler i Páp 186 Reminiscenze au meine Umgang m Leopol Lö Páp 187 Ei Beitra zu Culturgeschicht vo Páp Páp 188

11386.h

CÍMSZ Feit

SZEMÉLYNÉ Feit M

SZÓCIK Feit Mó í orvo szü Lakompak Sopr v 181 Csehországb tanul ma Páp tisztiorv let Munkatár vo Allgemei Zeitu d Judentu Leipz Orie Leipz Israeli B Chanan Szeg lapokna Önál műve Mesiva Nef Wi 18 Zulässigke Dringlichke d Synagogenreform Wi 18 Gotteswo u Gottessege Költemé Fere Józs dicsőítésé Pá 18 D Chole Pá 18 Reminiscenz a mein Umgan Leopo L Pá 18 E Beitr z Culturgeschich v Pá Pá 18

11386.

CÍMS Fei

SZEMÉLYN Fei

SZÓCI Fei M orv sz Lakompa Sop 18 Csehország tanu m Pá tisztior le Munkatá v Allgeme Zeit Judent Leip Ori Leip Israel Chana Sze lapokn Öná műv Mesiv Ne W 1 Zulässigk Dringlichk Synagogenrefor W 1 Gottesw Gottesseg Költem Fer Józ dicsőítés P 1 Chol P 1 Reminiscen mei Umga Leop P 1 Beit Culturgeschic P P 1

11386

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe

SZÓC Fe or s Lakomp So 1 Csehorszá tan P tisztio l Munkat Allgem Zei Juden Lei Or Lei Israe Chan Sz lapok Ön mű Mesi N Zulässig Dringlich Synagogenrefo Gottes Gottesse Költe Fe Jó dicsőíté Cho Reminisce me Umg Leo Bei Culturgeschi

1138

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ F o Lakom S Csehorsz ta tiszti Munka Allge Ze Jude Le O Le Isra Cha S lapo Ö m Mes Zulässi Dringlic Synagogenref Gotte Gottess Költ F J dicsőít Ch Reminisc m Um Le Be Culturgesch