11387.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Gyula

SZÓCIKK: Fejér, 1. Gyula, szemorvos, szül. Sarkadon 1868 jún. 17. Bécsben tanult s ott szerezte orvosi képesítését, majd 1891 óta a Pesti Izr. Hitközség kórházának volt orvosa 1898-ig, azután a Margitkórház szemésze, 1924. a Zsidó-kórház főorvosa lett. Több mint ötven tanulmánya jelent meg magyar, német és angol szakfolyóiratokban. Munkatársa az American Journal of Ophthalmlogy-nak is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1387. címszó a lexikon => 265. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11387.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Gyula

SZÓCIKK: Fejér, 1. Gyula, szemorvos, szül. Sarkadon 1868 jún. 17. Bécsben tanult s ott szerezte orvosi képesítését, majd 1891 óta a Pesti Izr. Hitközség kórházának volt orvosa 1898-ig, azután a Margitkórház szemésze, 1924. a Zsidó-kórház főorvosa lett. Több mint ötven tanulmánya jelent meg magyar, német és angol szakfolyóiratokban. Munkatársa az American Journal of Ophthalmlogy-nak is.

11387.ht

CÍMSZÓ Fejé

SZEMÉLYNÉV Fejé Gyul

SZÓCIKK Fejér 1 Gyula szemorvos szül Sarkado 186 jún 17 Bécsbe tanul ot szerezt orvos képesítését maj 189 ót Pest Izr Hitközsé kórházána vol orvos 1898-ig azutá Margitkórhá szemésze 1924 Zsidó-kórhá főorvos lett Töb min ötve tanulmány jelen me magyar néme é ango szakfolyóiratokban Munkatárs a America Journa o Ophthalmlogy-na is

11387.h

CÍMSZ Fej

SZEMÉLYNÉ Fej Gyu

SZÓCIK Fejé Gyul szemorvo szü Sarkad 18 jú 1 Bécsb tanu o szerez orvo képesítésé ma 18 ó Pes Iz Hitközs kórházán vo orvo 1898-i azut Margitkórh szemész 192 Zsidó-kórh főorvo let Tö mi ötv tanulmán jele m magya ném ang szakfolyóiratokba Munkatár Americ Journ Ophthalmlogy-n i

11387.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Gy

SZÓCI Fej Gyu szemorv sz Sarka 1 j Bécs tan szere orv képesítés m 1 Pe I Hitköz kórházá v orv 1898- azu Margitkór szemés 19 Zsidó-kór főorv le T m öt tanulmá jel magy né an szakfolyóiratokb Munkatá Ameri Jour Ophthalmlogy-

11387

CÍM F

SZEMÉLY F G

SZÓC Fe Gy szemor s Sark Béc ta szer or képesíté P Hitkö kórház or 1898 az Margitkó szemé 1 Zsidó-kó főor l ö tanulm je mag n a szakfolyóiratok Munkat Amer Jou Ophthalmlogy

1138SZEMÉL

SZÓ F G szemo Sar Bé t sze o képesít Hitk kórhá o 189 a Margitk szem Zsidó-k főo tanul j ma szakfolyóirato Munka Ame Jo Ophthalmlog