11388.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Gyula

SZÓCIKK: 2. F. Gyula, hírlapíró, szül. Nagyszalontán 1875. Vogel tábornoknak (l. o.), E. M. Stern hebraistának (l. o.) unokaöccse. Fiatalkorában munkatársa lett a Giesswein prelátus szerkesztésében megjelent Népnek, majd a Magyarországnak és a Magyar Nemzetnek. Ezeken kívül a Hétbe, Kiss József folyóiratába novellákat és regényt írt Szalontay Gyula írói néven. A Petőfi-irodalom egyik legteljesebb gyűjteménye van birtokában.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1388. címszó a lexikon => 265. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11388.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Gyula

SZÓCIKK: 2. F. Gyula, hírlapíró, szül. Nagyszalontán 1875. Vogel tábornoknak l. o. , E. M. Stern hebraistának l. o. unokaöccse. Fiatalkorában munkatársa lett a Giesswein prelátus szerkesztésében megjelent Népnek, majd a Magyarországnak és a Magyar Nemzetnek. Ezeken kívül a Hétbe, Kiss József folyóiratába novellákat és regényt írt Szalontay Gyula írói néven. A Petőfi-irodalom egyik legteljesebb gyűjteménye van birtokában.

11388.ht

CÍMSZÓ Fejé

SZEMÉLYNÉV Fejé Gyul

SZÓCIKK 2 F Gyula hírlapíró szül Nagyszalontá 1875 Voge tábornokna l o E M Ster hebraistána l o unokaöccse Fiatalkorába munkatárs let Giesswei prelátu szerkesztésébe megjelen Népnek maj Magyarországna é Magya Nemzetnek Ezeke kívü Hétbe Kis Józse folyóiratáb novelláka é regény ír Szalonta Gyul író néven Petőfi-irodalo egyi legteljeseb gyűjtemény va birtokában

11388.h

CÍMSZ Fej

SZEMÉLYNÉ Fej Gyu

SZÓCIK Gyul hírlapír szü Nagyszalont 187 Vog tábornokn Ste hebraistán unokaöccs Fiatalkoráb munkatár le Giesswe prelát szerkesztéséb megjele Népne ma Magyarországn Magy Nemzetne Ezek kív Hétb Ki Józs folyóiratá novellák regén í Szalont Gyu ír néve Petőfi-irodal egy legteljese gyűjtemén v birtokába

11388.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Gy

SZÓCI Gyu hírlapí sz Nagyszalon 18 Vo tábornok St hebraistá unokaöcc Fiatalkorá munkatá l Giessw prelá szerkesztésé megjel Népn m Magyarország Mag Nemzetn Eze kí Hét K Józ folyóirat novellá regé Szalon Gy í név Petőfi-iroda eg legteljes gyűjtemé birtokáb

11388

CÍM F

SZEMÉLY F G

SZÓC Gy hírlap s Nagyszalo 1 V táborno S hebraist unokaöc Fiatalkor munkat Giess prel szerkesztés megje Nép Magyarorszá Ma Nemzet Ez k Hé Jó folyóira novell reg Szalo G né Petőfi-irod e legtelje gyűjtem birtoká

1138SZEMÉL

SZÓ G hírla Nagyszal táborn hebrais unokaö Fiatalko munka Gies pre szerkeszté megj Né Magyarorsz M Nemze E H J folyóir novel re Szal n Petőfi-iro legtelj gyűjte birtok