11392.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Sándor

SZÓCIKK: "6. F. Sándor, festő, szül. Budapesten 1876., elesett 1915. a világháborúban. A Képzőművészeti Főiskolán, Párisban és Münchenben tanult. Főleg figurális kompozíciók érdekelték, de sok arcképet és tájképet is festett, eleinte sötét tónusokban, élete vége fele derültebb, plein-air törekvésekkel. A Műcsarnok 1909. évi kiállításán szerepelt először. Nevezetesebb kompozíciói: Az irgalmas Szamaritánus; Mátyás király kiveri a törököt Jajce várából; Éjjeli menedékhely. A galíciai harcokban Uscije mellett hősi halált halt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1392. címszó a lexikon => 266. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11392.htm

CÍMSZÓ: Fejér

SZEMÉLYNÉV: Fejér Sándor

SZÓCIKK: 6. F. Sándor, festő, szül. Budapesten 1876., elesett 1915. a világháborúban. A Képzőművészeti Főiskolán, Párisban és Münchenben tanult. Főleg figurális kompozíciók érdekelték, de sok arcképet és tájképet is festett, eleinte sötét tónusokban, élete vége fele derültebb, plein-air törekvésekkel. A Műcsarnok 1909. évi kiállításán szerepelt először. Nevezetesebb kompozíciói: Az irgalmas Szamaritánus; Mátyás király kiveri a törököt Jajce várából; Éjjeli menedékhely. A galíciai harcokban Uscije mellett hősi halált halt.

11392.ht

CÍMSZÓ Fejé

SZEMÉLYNÉV Fejé Sándo

SZÓCIKK 6 F Sándor festő szül Budapeste 1876. eleset 1915 világháborúban Képzőművészet Főiskolán Párisba é Münchenbe tanult Főle figuráli kompozíció érdekelték d so arcképe é tájképe i festett eleint söté tónusokban élet vég fel derültebb plein-ai törekvésekkel Műcsarno 1909 év kiállításá szerepel először Nevezeteseb kompozíciói A irgalma Szamaritánus Mátyá királ kiver törökö Jajc várából Éjjel menedékhely galícia harcokba Uscij mellet hős halál halt

11392.h

CÍMSZ Fej

SZEMÉLYNÉ Fej Sánd

SZÓCIK Sándo fest szü Budapest 1876 elese 191 világháborúba Képzőművésze Főiskolá Párisb Münchenb tanul Fől figurál kompozíci érdekelté s arckép tájkép festet elein söt tónusokba éle vé fe derülteb plein-a törekvésekke Műcsarn 190 é kiállítás szerepe előszö Nevezetese kompozíció irgalm Szamaritánu Máty kirá kive török Jaj várábó Éjje menedékhel galíci harcokb Usci melle hő halá hal

11392.

CÍMS Fe

SZEMÉLYN Fe Sán

SZÓCI Sánd fes sz Budapes 187 eles 19 világháborúb Képzőművész Főiskol Páris München tanu Fő figurá kompozíc érdekelt arcké tájké feste elei sö tónusokb él v f derülte plein- törekvésekk Műcsar 19 kiállítá szerep elősz Nevezetes kompozíci irgal Szamaritán Mát kir kiv törö Ja váráb Éjj menedékhe galíc harcok Usc mell h hal ha

11392

CÍM F

SZEMÉLY F Sá

SZÓC Sán fe s Budape 18 ele 1 világháború Képzőművés Főisko Pári Münche tan F figur kompozí érdekel arck tájk fest ele s tónusok é derült plein törekvések Műcsa 1 kiállít szere elős Nevezete kompozíc irga Szamaritá Má ki ki tör J várá Éj menedékh galí harco Us mel ha h

1139SZEMÉL S

SZÓ Sá f Budap 1 el világhábor Képzőművé Főisk Pár Münch ta figu kompoz érdeke arc táj fes el tónuso derül plei törekvése Műcs kiállí szer elő Nevezet kompozí irg Szamarit M k k tö vár É menedék gal harc U me h