11393.htm

CÍMSZÓ: Fejérváry

SZEMÉLYNÉV: Fejérváry Erzsi

SZÓCIKK: "Fejérváry, 1. Erzsi*, festő, szül. Budapesten 1890. Körmendi Frim Jenő (l. o.) szobrász felesége. Budapesten, Nagybányán és végül Párisban tanult. Arcképeket, aktos kompozíciókat, csendéleteket és tájképeket fest sok szín- és dekoratív érzékre való fölfogással. Kiállított a Kéve kiállításain (Önarckép; Álarcos akt stb.), a Műcsarnokban (Táncosnő; Ádám és Éva) és Párisban a Salon d'Automneban. Nagy sikere volt a Körmendi Frim Jenővel együtt tervezett porcelánszobrocskáival (1913), nemkülönben bábszínházfiguráival"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1393. címszó a lexikon => 266. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11393.htm

CÍMSZÓ: Fejérváry

SZEMÉLYNÉV: Fejérváry Erzsi

SZÓCIKK: Fejérváry, 1. Erzsi*, festő, szül. Budapesten 1890. Körmendi Frim Jenő l. o. szobrász felesége. Budapesten, Nagybányán és végül Párisban tanult. Arcképeket, aktos kompozíciókat, csendéleteket és tájképeket fest sok szín- és dekoratív érzékre való fölfogással. Kiállított a Kéve kiállításain Önarckép; Álarcos akt stb. , a Műcsarnokban Táncosnő; Ádám és Éva és Párisban a Salon d'Automneban. Nagy sikere volt a Körmendi Frim Jenővel együtt tervezett porcelánszobrocskáival 1913 , nemkülönben bábszínházfiguráival

11393.ht

CÍMSZÓ Fejérvár

SZEMÉLYNÉV Fejérvár Erzs

SZÓCIKK Fejérváry 1 Erzsi* festő szül Budapeste 1890 Körmend Fri Jen l o szobrás felesége Budapesten Nagybányá é végü Párisba tanult Arcképeket akto kompozíciókat csendéleteke é tájképeke fes so szín é dekoratí érzékr val fölfogással Kiállítot Kév kiállításai Önarckép Álarco ak stb Műcsarnokba Táncosnő Ádá é Év é Párisba Salo d'Automneban Nag siker vol Körmend Fri Jenőve együt tervezet porcelánszobrocskáiva 191 nemkülönbe bábszínházfiguráiva

11393.h

CÍMSZ Fejérvá

SZEMÉLYNÉ Fejérvá Erz

SZÓCIK Fejérvár Erzsi fest szü Budapest 189 Körmen Fr Je szobrá feleség Budapeste Nagybány vég Párisb tanul Arcképeke akt kompozícióka csendéletek tájképek fe s szí dekorat érzék va fölfogássa Kiállíto Ké kiállítása Önarcké Álarc a st Műcsarnokb Táncosn Ád É Párisb Sal d'Automneba Na sike vo Körmen Fr Jenőv együ terveze porcelánszobrocskáiv 19 nemkülönb bábszínházfiguráiv

11393.

CÍMS Fejérv

SZEMÉLYN Fejérv Er

SZÓCI Fejérvá Erzs fes sz Budapes 18 Körme F J szobr felesé Budapest Nagybán vé Páris tanu Arcképek ak kompozíciók csendélete tájképe f sz dekora érzé v fölfogáss Kiállít K kiállítás Önarck Álar s Műcsarnok Táncos Á Páris Sa d'Automneb N sik v Körme F Jenő egy tervez porcelánszobrocskái 1 nemkülön bábszínházfigurái

11393

CÍM Fejér

SZEMÉLY Fejér E

SZÓC Fejérv Erz fe s Budape 1 Körm szob feles Budapes Nagybá v Pári tan Arcképe a kompozíció csendélet tájkép s dekor érz fölfogás Kiállí kiállítá Önarc Ála Műcsarno Tánco Pári S d'Automne si Körm Jen eg terve porcelánszobrocská nemkülö bábszínházfigurá

1139

CÍ Fejé

SZEMÉL Fejé

SZÓ Fejér Er f Budap Kör szo fele Budape Nagyb Pár ta Arckép kompozíci csendéle tájké deko ér fölfogá Kiáll kiállít Önar Ál Műcsarn Tánc Pár d'Automn s Kör Je e terv porcelánszobrocsk nemkül bábszínházfigur