11398.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Andor

SZÓCIKK: Fekete, 1. Andor, ügyvéd és publicista, szül. Marosvásárhelyen 1883. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és hírlapíró volt a Független Magyarországnál, majd a Pesti Naplónál. Marosvásárhelyen telepedett le és vezető szerepet visz úgy a városi, mint az országos politikai életben. Alapította a Székely Napló c. lapot, amely a székelységnek máig is fennálló legnépszerűbb orgánuma.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1398. címszó a lexikon => 267. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11398.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Andor

SZÓCIKK: Fekete, 1. Andor, ügyvéd és publicista, szül. Marosvásárhelyen 1883. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte és hírlapíró volt a Független Magyarországnál, majd a Pesti Naplónál. Marosvásárhelyen telepedett le és vezető szerepet visz úgy a városi, mint az országos politikai életben. Alapította a Székely Napló c. lapot, amely a székelységnek máig is fennálló legnépszerűbb orgánuma.

11398.ht

CÍMSZÓ Feket

SZEMÉLYNÉV Feket Ando

SZÓCIKK Fekete 1 Andor ügyvé é publicista szül Marosvásárhelye 1883 Egyetem tanulmányai Budapeste végezt é hírlapír vol Függetle Magyarországnál maj Pest Naplónál Marosvásárhelye telepedet l é vezet szerepe vis úg városi min a országo politika életben Alapított Székel Napl c lapot amel székelységne mái i fennáll legnépszerűb orgánuma

11398.h

CÍMSZ Feke

SZEMÉLYNÉ Feke And

SZÓCIK Feket Ando ügyv publicist szü Marosvásárhely 188 Egyete tanulmánya Budapest végez hírlapí vo Függetl Magyarországná ma Pes Naplóná Marosvásárhely telepede veze szerep vi ú város mi ország politik életbe Alapítot Széke Nap lapo ame székelységn má fennál legnépszerű orgánum

11398.

CÍMS Fek

SZEMÉLYN Fek An

SZÓCI Feke And ügy publicis sz Marosvásárhel 18 Egyet tanulmány Budapes vége hírlap v Függet Magyarországn m Pe Naplón Marosvásárhel teleped vez szere v váro m orszá politi életb Alapíto Szék Na lap am székelység m fenná legnépszer orgánu

11398

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe A

SZÓC Fek An üg publici s Marosvásárhe 1 Egye tanulmán Budape vég hírla Függe Magyarország P Napló Marosvásárhe telepe ve szer vár orsz polit élet Alapít Szé N la a székelysé fenn legnépsze orgán

1139

CÍ F

SZEMÉL F

SZÓ Fe A ü public Marosvásárh Egy tanulmá Budap vé hírl Függ Magyarorszá Napl Marosvásárh telep v sze vá ors poli éle Alapí Sz l székelys fen legnépsz orgá