11401.htm

CÍMSZÓ: Feuchtwang

SZEMÉLYNÉV: Feuchtwang Méir

SZÓCIKK: Feuchtwang Méir, rabbi, szül. Pappenheimban 1814., megh, Nikolsburgban 1888. jan. 19.Tanítványa volt Ettlinger Jakob és Hamburg Wolf német rabbiknak, majd egyetemi tanulmányokat végzett és filozófiai doktorátust szerzett. Előbb a németországi Öettingenben, 1853-1861. pedig Nyitrán működött, ahonnan meghívták nikolsburgi főrabbinak. Fia F. jelenlegi bécsi rabbi, kiváló hitszónok és teológiai író.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1401. címszó a lexikon => 267. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11401.htm

CÍMSZÓ: Feuchtwang

SZEMÉLYNÉV: Feuchtwang Méir

SZÓCIKK: Feuchtwang Méir, rabbi, szül. Pappenheimban 1814., megh, Nikolsburgban 1888. jan. 19.Tanítványa volt Ettlinger Jakob és Hamburg Wolf német rabbiknak, majd egyetemi tanulmányokat végzett és filozófiai doktorátust szerzett. Előbb a németországi Öettingenben, 1853-1861. pedig Nyitrán működött, ahonnan meghívták nikolsburgi főrabbinak. Fia F. jelenlegi bécsi rabbi, kiváló hitszónok és teológiai író.

11401.ht

CÍMSZÓ Feuchtwan

SZEMÉLYNÉV Feuchtwan Méi

SZÓCIKK Feuchtwan Méir rabbi szül Pappenheimba 1814. megh Nikolsburgba 1888 jan 19.Tanítvány vol Ettlinge Jako é Hambur Wol néme rabbiknak maj egyetem tanulmányoka végzet é filozófia doktorátus szerzett Előb németország Öettingenben 1853-1861 pedi Nyitrá működött ahonna meghívtá nikolsburg főrabbinak Fi F jelenleg bécs rabbi kivál hitszóno é teológia író

11401.h

CÍMSZ Feuchtwa

SZEMÉLYNÉ Feuchtwa Mé

SZÓCIK Feuchtwa Méi rabb szü Pappenheimb 1814 meg Nikolsburgb 188 ja 19.Tanítván vo Ettling Jak Hambu Wo ném rabbikna ma egyete tanulmányok végze filozófi doktorátu szerzet Elő németorszá Öettingenbe 1853-186 ped Nyitr működöt ahonn meghívt nikolsbur főrabbina F jelenle béc rabb kivá hitszón teológi ír

11401.

CÍMS Feuchtw

SZEMÉLYN Feuchtw M

SZÓCI Feuchtw Mé rab sz Pappenheim 181 me Nikolsburg 18 j 19.Tanítvá v Ettlin Ja Hamb W né rabbikn m egyet tanulmányo végz filozóf doktorát szerze El németorsz Öettingenb 1853-18 pe Nyit működö ahon meghív nikolsbu főrabbin jelenl bé rab kiv hitszó teológ í

11401

CÍM Feucht

SZEMÉLY Feucht

SZÓC Feucht M ra s Pappenhei 18 m Nikolsbur 1 19.Tanítv Ettli J Ham n rabbik egye tanulmány vég filozó doktorá szerz E németors Öettingen 1853-1 p Nyi működ aho meghí nikolsb főrabbi jelen b ra ki hitsz teoló

1140

CÍ Feuch

SZEMÉL Feuch

SZÓ Feuch r Pappenhe 1 Nikolsbu 19.Tanít Ettl Ha rabbi egy tanulmán vé filoz doktor szer németor Öettinge 1853- Ny műkö ah megh nikols főrabb jele r k hits teol