11403.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZÓCIKK: 4. F. Mendel, a zsidó prefektus megbízottja volt Pozsonyban. 1511-ben kapta megbízatása Mendel Jakab zsidó prefektustól (l. o.), hogy a zsidók sérelmeit rendezze. Az ellentétek a zsidók és a város között azonban oly nagyok voltak hogy közbenjárása eredménytelen maradt (l. Pozsonyi zsidók). F. egyébként állandóan Budán lakott és minden valószínűség szerint rokona volt a zsidó prefektusnak. Jelentős vagyona volt és pénzüzletekkel foglalkozott. Többek között adósai voltak Brandenburgi György, II. Lajos gyámja. Gyarmati Balassa Ferenc és Csetneky János.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1403. címszó a lexikon => 268. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11403.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZÓCIKK: 4. F. Mendel, a zsidó prefektus megbízottja volt Pozsonyban. 1511-ben kapta megbízatása Mendel Jakab zsidó prefektustól l. o. , hogy a zsidók sérelmeit rendezze. Az ellentétek a zsidók és a város között azonban oly nagyok voltak hogy közbenjárása eredménytelen maradt l. Pozsonyi zsidók . F. egyébként állandóan Budán lakott és minden valószínűség szerint rokona volt a zsidó prefektusnak. Jelentős vagyona volt és pénzüzletekkel foglalkozott. Többek között adósai voltak Brandenburgi György, II. Lajos gyámja. Gyarmati Balassa Ferenc és Csetneky János.

11403.ht

CÍMSZÓ Feket

SZÓCIKK 4 F Mendel zsid prefektu megbízottj vol Pozsonyban 1511-be kapt megbízatás Mende Jaka zsid prefektustó l o hog zsidó sérelmei rendezze A ellentéte zsidó é váro közöt azonba ol nagyo volta hog közbenjárás eredménytele marad l Pozsony zsidó F egyébkén állandóa Budá lakot é minde valószínűsé szerin rokon vol zsid prefektusnak Jelentő vagyon vol é pénzüzletekke foglalkozott Többe közöt adósa volta Brandenburg György II Lajo gyámja Gyarmat Balass Feren é Csetnek János

11403.h

CÍMSZ Feke

SZÓCIK Mende zsi prefekt megbízott vo Pozsonyba 1511-b kap megbízatá Mend Jak zsi prefektust ho zsid sérelme rendezz ellentét zsid vár közö azonb o nagy volt ho közbenjárá eredménytel mara Pozson zsid egyébké állandó Bud lako mind valószínűs szeri roko vo zsi prefektusna Jelent vagyo vo pénzüzletekk foglalkozot Több közö adós volt Brandenbur Györg I Laj gyámj Gyarma Balas Fere Csetne Jáno

11403.

CÍMS Fek

SZÓCI Mend zs prefek megbízot v Pozsonyb 1511- ka megbízat Men Ja zs prefektus h zsi sérelm rendez ellenté zsi vá köz azon nag vol h közbenjár eredményte mar Pozso zsi egyébk álland Bu lak min valószínű szer rok v zs prefektusn Jelen vagy v pénzüzletek foglalkozo Töb köz adó vol Brandenbu Györ La gyám Gyarm Bala Fer Csetn Ján

11403

CÍM Fe

SZÓC Men z prefe megbízo Pozsony 1511 k megbíza Me J z prefektu zs sérel rende ellent zs v kö azo na vo közbenjá eredményt ma Pozs zs egyéb állan B la mi valószín sze ro z prefektus Jele vag pénzüzlete foglalkoz Tö kö ad vo Brandenb Gyö L gyá Gyar Bal Fe Cset Já

1140

CÍ F

SZÓ Me pref megbíz Pozson 151 megbíz M prefekt z sére rend ellen z k az n v közbenj eredmény m Poz z egyé álla l m valószí sz r prefektu Jel va pénzüzlet foglalko T k a v Branden Gy gy Gya Ba F Cse J