11406.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Tivadar

SZÓCIKK: "7.  F. Tivadar, író, hírlapíró, szül. Pécsett 1894 nov. 2. A pécsi főreáliskola elvégzése után tanulmányait a budapesti egyetem filozófiai fakultásán folytatta. Újságírói működését a Pécsi Naplónál kezdte, majd Szegeden, Nagyváradon és Aradon dolgozott. Művei: Ének két halotti maszkról (verseskönyv); Szerelmes kert (román költők antológiája); Genovéva hercegnő bőre (novella) Színdarabja: Miss Montecarló (operett). Temesvárott él."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1406. címszó a lexikon => 268. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11406.htm

CÍMSZÓ: Fekete

SZEMÉLYNÉV: Fekete Tivadar

SZÓCIKK: 7. F. Tivadar, író, hírlapíró, szül. Pécsett 1894 nov. 2. A pécsi főreáliskola elvégzése után tanulmányait a budapesti egyetem filozófiai fakultásán folytatta. Újságírói működését a Pécsi Naplónál kezdte, majd Szegeden, Nagyváradon és Aradon dolgozott. Művei: Ének két halotti maszkról verseskönyv ; Szerelmes kert román költők antológiája ; Genovéva hercegnő bőre novella Színdarabja: Miss Montecarló operett . Temesvárott él.

11406.ht

CÍMSZÓ Feket

SZEMÉLYNÉV Feket Tivada

SZÓCIKK 7 F Tivadar író hírlapíró szül Pécset 189 nov 2 pécs főreáliskol elvégzés utá tanulmányai budapest egyete filozófia fakultásá folytatta Újságíró működésé Pécs Naplóná kezdte maj Szegeden Nagyvárado é Arado dolgozott Művei Éne ké halott maszkró versesköny Szerelme ker romá költő antológiáj Genovév hercegn bőr novell Színdarabja Mis Montecarl operet Temesvárot él

11406.h

CÍMSZ Feke

SZEMÉLYNÉ Feke Tivad

SZÓCIK Tivada ír hírlapír szü Pécse 18 no péc főreálisko elvégzé ut tanulmánya budapes egyet filozófi fakultás folytatt Újságír működés Péc Naplón kezdt ma Szegede Nagyvárad Arad dolgozot Műve Én k halot maszkr verseskön Szerelm ke rom költ antológiá Genové herceg bő novel Színdarabj Mi Montecar opere Temesváro é

11406.

CÍMS Fek

SZEMÉLYN Fek Tiva

SZÓCI Tivad í hírlapí sz Pécs 1 n pé főreálisk elvégz u tanulmány budape egye filozóf fakultá folytat Újságí működé Pé Napló kezd m Szeged Nagyvára Ara dolgozo Műv É halo maszk verseskö Szerel k ro köl antológi Genov herce b nove Színdarab M Monteca oper Temesvár

11406

CÍM Fe

SZEMÉLY Fe Tiv

SZÓC Tiva hírlap s Péc p főreális elvég tanulmán budap egy filozó fakult folyta Újság működ P Napl kez Szege Nagyvár Ar dolgoz Mű hal masz versesk Szere r kö antológ Geno herc nov Színdara Montec ope Temesvá

1140

CÍ F

SZEMÉL F Ti

SZÓ Tiv hírla Pé főreáli elvé tanulmá buda eg filoz fakul folyt Újsá műkö Nap ke Szeg Nagyvá A dolgo M ha mas verses Szer k antoló Gen her no Színdar Monte op Temesv