11407.htm

CÍMSZÓ: Felbermann

SZEMÉLYNÉV: Felbermann Henry

SZÓCIKK: "Felbermann, 1. Henry, angol publicista F. Louis (l. o.) testvére, szül. Mándokon 1850., megh. Frankfurtban 1927. Pozsonyban, majd a prágai és berlini egyetemeken tanult s főképpen filológiával foglalkozott, majd doktorátust tett. 1873-ban Párisba ment, ahol«Bábel tornya» néven nyelvészeti intézetet alapított s munkatársa lett az «Evénement» és «Republique Francaise» folyóiratoknak, de George Sandnak és Judith Gauthlernek is dolgozótársa volt. Hosszabb utazás után 1877. Londonban telepedett le s 1879. társalapítója lett a «United Service Gazette»-nak, 1880. pedig tulajdonosa és főszerkesztője az «Examiner» és «Life» c. folyóiratoknak. Később az «English Mail» folyóiratot adta ki Frankfurtban. Önállóan megjelent művei: Die Ethik Spinozas; Geschichte der Mauren; Über Maimonides; Das Land der Sagas; Früher und später; Castle Nemes; Mein Traum; Der Turm von Babel; Wie ich meinen Beruf verfehlte; Ein soziales Erdbeben; Nur ein Weib stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1407. címszó a lexikon => 268. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11407.htm

CÍMSZÓ: Felbermann

SZEMÉLYNÉV: Felbermann Henry

SZÓCIKK: Felbermann, 1. Henry, angol publicista F. Louis l. o. testvére, szül. Mándokon 1850., megh. Frankfurtban 1927. Pozsonyban, majd a prágai és berlini egyetemeken tanult s főképpen filológiával foglalkozott, majd doktorátust tett. 1873-ban Párisba ment, ahol Bábel tornya néven nyelvészeti intézetet alapított s munkatársa lett az Evénement és Republique Francaise folyóiratoknak, de George Sandnak és Judith Gauthlernek is dolgozótársa volt. Hosszabb utazás után 1877. Londonban telepedett le s 1879. társalapítója lett a United Service Gazette -nak, 1880. pedig tulajdonosa és főszerkesztője az Examiner és Life c. folyóiratoknak. Később az English Mail folyóiratot adta ki Frankfurtban. Önállóan megjelent művei: Die Ethik Spinozas; Geschichte der Mauren; Über Maimonides; Das Land der Sagas; Früher und später; Castle Nemes; Mein Traum; Der Turm von Babel; Wie ich meinen Beruf verfehlte; Ein soziales Erdbeben; Nur ein Weib stb.

11407.ht

CÍMSZÓ Felberman

SZEMÉLYNÉV Felberman Henr

SZÓCIKK Felbermann 1 Henry ango publicist F Loui l o testvére szül Mándoko 1850. megh Frankfurtba 1927 Pozsonyban maj prága é berlin egyetemeke tanul főképpe filológiáva foglalkozott maj doktorátus tett 1873-ba Párisb ment aho Bábe torny néve nyelvészet intézete alapítot munkatárs let a Evénemen é Republiqu Francais folyóiratoknak d Georg Sandna é Judit Gauthlerne i dolgozótárs volt Hosszab utazá utá 1877 Londonba telepedet l 1879 társalapítój let Unite Servic Gazett -nak 1880 pedi tulajdonos é főszerkesztőj a Examine é Lif c folyóiratoknak Későb a Englis Mai folyóirato adt k Frankfurtban Önállóa megjelen művei Di Ethi Spinozas Geschicht de Mauren Übe Maimonides Da Lan de Sagas Frühe un später Castl Nemes Mei Traum De Tur vo Babel Wi ic meine Beru verfehlte Ei soziale Erdbeben Nu ei Wei stb

11407.h

CÍMSZ Felberma

SZEMÉLYNÉ Felberma Hen

SZÓCIK Felberman Henr ang publicis Lou testvér szü Mándok 1850 meg Frankfurtb 192 Pozsonyba ma prág berli egyetemek tanu főképp filológiáv foglalkozot ma doktorátu tet 1873-b Páris men ah Báb torn név nyelvésze intézet alapíto munkatár le Evéneme Republiq Francai folyóiratokna Geor Sandn Judi Gauthlern dolgozótár vol Hossza utaz ut 187 Londonb telepede 187 társalapító le Unit Servi Gazet -na 188 ped tulajdono főszerkesztő Examin Li folyóiratokna Késő Engli Ma folyóirat ad Frankfurtba Önálló megjele műve D Eth Spinoza Geschich d Maure Üb Maimonide D La d Saga Früh u späte Cast Neme Me Trau D Tu v Babe W i mein Ber verfehlt E sozial Erdbebe N e We st

11407.

CÍMS Felberm

SZEMÉLYN Felberm He

SZÓCI Felberma Hen an publici Lo testvé sz Mándo 185 me Frankfurt 19 Pozsonyb m prá berl egyeteme tan főkép filológiá foglalkozo m doktorát te 1873- Pári me a Bá tor né nyelvész intéze alapít munkatá l Evénem Republi Franca folyóiratokn Geo Sand Jud Gauthler dolgozótá vo Hossz uta u 18 London teleped 18 társalapít l Uni Serv Gaze -n 18 pe tulajdon főszerkeszt Exami L folyóiratokn Kés Engl M folyóira a Frankfurtb Önáll megjel műv Et Spinoz Geschic Maur Ü Maimonid L Sag Frü spät Cas Nem M Tra T Bab mei Be verfehl sozia Erdbeb W s

11407

CÍM Felber

SZEMÉLY Felber H

SZÓC Felberm He a public L testv s Mánd 18 m Frankfur 1 Pozsony pr ber egyetem ta főké filológi foglalkoz doktorá t 1873 Pár m B to n nyelvés intéz alapí munkat Evéne Republ Franc folyóiratok Ge San Ju Gauthle dolgozót v Hoss ut 1 Londo telepe 1 társalapí Un Ser Gaz - 1 p tulajdo főszerkesz Exam folyóiratok Ké Eng folyóir Frankfurt Önál megje mű E Spino Geschi Mau Maimoni Sa Fr spä Ca Ne Tr Ba me B verfeh sozi Erdbe

1140

CÍ Felbe

SZEMÉL Felbe

SZÓ Felber H publi test Mán 1 Frankfu Pozson p be egyete t fők filológ foglalko doktor 187 Pá t nyelvé inté alap munka Evén Repub Fran folyóirato G Sa J Gauthl dolgozó Hos u Lond telep társalap U Se Ga tulajd főszerkes Exa folyóirato K En folyói Frankfur Öná megj m Spin Gesch Ma Maimon S F sp C N T B m verfe soz Erdb