11408.htm

CÍMSZÓ: Felbermann

SZEMÉLYNÉV: Felberman Lajos

SZÓCIKK: "F. 2. Louis, angol író, szül. Magyarországon 1861., megh. Frankfurtban 1927. Már 1881. Angliába költözött, ahol testvére a Life c. társadalmi folyóiratot szerkesztette, melynek ő is munkatársa, majd tulajdonosa lett. Számos magas angol és magyar rendjel tulajdonosa, tagja volt a Magy. Földrajzi Társulatnak, a párisi világkiállítás magyar bizottságának is. Főbb művei: Hungary and its people; The Puszta; Ancstors of our Future Queen (a Teck-család magyar őseiről); Gipsys Czinka’s Poophery, stb. Jókai több művét is F. fordította le angolra."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1408. címszó a lexikon => 268. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11408.htm

CÍMSZÓ: Felbermann

SZEMÉLYNÉV: Felberman Lajos

SZÓCIKK: F. 2. Louis, angol író, szül. Magyarországon 1861., megh. Frankfurtban 1927. Már 1881. Angliába költözött, ahol testvére a Life c. társadalmi folyóiratot szerkesztette, melynek ő is munkatársa, majd tulajdonosa lett. Számos magas angol és magyar rendjel tulajdonosa, tagja volt a Magy. Földrajzi Társulatnak, a párisi világkiállítás magyar bizottságának is. Főbb művei: Hungary and its people; The Puszta; Ancstors of our Future Queen a Teck-család magyar őseiről ; Gipsys Czinka’s Poophery, stb. Jókai több művét is F. fordította le angolra.

11408.ht

CÍMSZÓ Felberman

SZEMÉLYNÉV Felberma Lajo

SZÓCIKK F 2 Louis ango író szül Magyarországo 1861. megh Frankfurtba 1927 Má 1881 Angliáb költözött aho testvér Lif c társadalm folyóirato szerkesztette melyne i munkatársa maj tulajdonos lett Számo maga ango é magya rendje tulajdonosa tagj vol Magy Földrajz Társulatnak páris világkiállítá magya bizottságána is Főb művei Hungar an it people Th Puszta Ancstor o ou Futur Quee Teck-csalá magya őseirő Gipsy Czinka’ Poophery stb Jóka töb művé i F fordított l angolra

11408.h

CÍMSZ Felberma

SZEMÉLYNÉ Felberm Laj

SZÓCIK Loui ang ír szü Magyarország 1861 meg Frankfurtb 192 M 188 Angliá költözöt ah testvé Li társadal folyóirat szerkesztett melyn munkatárs ma tulajdono let Szám mag ang magy rendj tulajdonos tag vo Mag Földraj Társulatna pári világkiállít magy bizottságán i Fő műve Hunga a i peopl T Puszt Ancsto o Futu Que Teck-csal magy őseir Gips Czinka Poopher st Jók tö műv fordítot angolr

11408.

CÍMS Felberm

SZEMÉLYN Felber La

SZÓCI Lou an í sz Magyarorszá 186 me Frankfurt 19 18 Angli költözö a testv L társada folyóira szerkesztet mely munkatár m tulajdon le Szá ma an mag rend tulajdono ta v Ma Földra Társulatn pár világkiállí mag bizottságá F műv Hung peop Pusz Ancst Fut Qu Teck-csa mag ősei Gip Czink Poophe s Jó t mű fordíto angol

11408

CÍM Felber

SZEMÉLY Felbe L

SZÓC Lo a s Magyarorsz 18 m Frankfur 1 1 Angl költöz test társad folyóir szerkeszte mel munkatá tulajdo l Sz m a ma ren tulajdon t M Földr Társulat pá világkiáll ma bizottság mű Hun peo Pus Ancs Fu Q Teck-cs ma őse Gi Czin Pooph J m fordít ango

1140

CÍ Felbe

SZEMÉL Felb

SZÓ L Magyarors 1 Frankfu Ang költö tes társa folyói szerkeszt me munkat tulajd S m re tulajdo Föld Társula p világkiál m bizottsá m Hu pe Pu Anc F Teck-c m ős G Czi Poop fordí ang