11409.htm

CÍMSZÓ: Feld

SZEMÉLYNÉV: Feld Irén

SZÓCIKK: Feld, 1. Irén, színésznő, F. Zsigmond leánya, szül. Budapesten 1883 márc. 26. A Színiakadémia elvégzése után fellépett a Nemzeti Színházban, a Vígszínházban, majd a Magyar Színház tagja lett. 1910-ben önálló színtársulatot alapított Kamarajáték néven, melyen Ibsent és más klasszikusokat hozott színre, többeket közülük nálunk először. Főképp Ibsen női alakjainak kreálásában kiváló.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1409. címszó a lexikon => 268. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11409.htm

CÍMSZÓ: Feld

SZEMÉLYNÉV: Feld Irén

SZÓCIKK: Feld, 1. Irén, színésznő, F. Zsigmond leánya, szül. Budapesten 1883 márc. 26. A Színiakadémia elvégzése után fellépett a Nemzeti Színházban, a Vígszínházban, majd a Magyar Színház tagja lett. 1910-ben önálló színtársulatot alapított Kamarajáték néven, melyen Ibsent és más klasszikusokat hozott színre, többeket közülük nálunk először. Főképp Ibsen női alakjainak kreálásában kiváló.

11409.ht

CÍMSZÓ Fel

SZEMÉLYNÉV Fel Iré

SZÓCIKK Feld 1 Irén színésznő F Zsigmon leánya szül Budapeste 188 márc 26 Színiakadémi elvégzés utá fellépet Nemzet Színházban Vígszínházban maj Magya Színhá tagj lett 1910-be önáll színtársulato alapítot Kamarajáté néven melye Ibsen é má klasszikusoka hozot színre többeke közülü nálun először Főkép Ibse nő alakjaina kreálásába kiváló

11409.h

CÍMSZ Fe

SZEMÉLYNÉ Fe Ir

SZÓCIK Fel Iré színészn Zsigmo leány szü Budapest 18 már 2 Színiakadém elvégzé ut fellépe Nemze Színházba Vígszínházba ma Magy Szính tag let 1910-b önál színtársulat alapíto Kamaraját néve mely Ibse m klasszikusok hozo színr többek közül nálu előszö Főké Ibs n alakjain kreálásáb kivál

11409.

CÍMS F

SZEMÉLYN F I

SZÓCI Fe Ir színész Zsigm leán sz Budapes 1 má Színiakadé elvégz u fellép Nemz Színházb Vígszínházb m Mag Szín ta le 1910- öná színtársula alapít Kamarajá név mel Ibs klasszikuso hoz szín többe közü nál elősz Fők Ib alakjai kreálásá kivá

11409

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC F I színés Zsig leá s Budape m Színiakad elvég fellé Nem Színház Vígszínház Ma Szí t l 1910 ön színtársul alapí Kamaraj né me Ib klasszikus ho szí több köz ná elős Fő I alakja kreálás kiv

1140



SZEMÉL

SZÓ színé Zsi le Budap Színiaka elvé fell Ne Színhá Vígszínhá M Sz 191 ö színtársu alap Kamara n m I klassziku h sz töb kö n elő F alakj kreálá ki