11411.htm

CÍMSZÓ: Feld

SZEMÉLYNÉV: Feld Zsigmond

SZÓCIKK: 3. F. Zsigmond, színigazgató, szül. Spácán Pozsony vm.) 1849. Bécsben végezte a színiiskolát s számos német színpadon működött. 1875-ben a Városligeti Nyári Színházban működött, eleinte mint színész és rendező, később mint igazgató. 1890 óta addig németnyelvű színházában magyar vígjátékokat hozott színre s teljesen megmagyarosította és újból felépítette azt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1411. címszó a lexikon => 268. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11411.htm

CÍMSZÓ: Feld

SZEMÉLYNÉV: Feld Zsigmond

SZÓCIKK: 3. F. Zsigmond, színigazgató, szül. Spácán Pozsony vm. 1849. Bécsben végezte a színiiskolát s számos német színpadon működött. 1875-ben a Városligeti Nyári Színházban működött, eleinte mint színész és rendező, később mint igazgató. 1890 óta addig németnyelvű színházában magyar vígjátékokat hozott színre s teljesen megmagyarosította és újból felépítette azt.

11411.ht

CÍMSZÓ Fel

SZEMÉLYNÉV Fel Zsigmon

SZÓCIKK 3 F Zsigmond színigazgató szül Spácá Pozson vm 1849 Bécsbe végezt színiiskolá számo néme színpado működött 1875-be Városliget Nyár Színházba működött eleint min színés é rendező későb min igazgató 189 ót addi németnyelv színházába magya vígjátékoka hozot színr teljese megmagyarosított é újbó felépített azt

11411.h

CÍMSZ Fe

SZEMÉLYNÉ Fe Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon színigazgat szü Spác Pozso v 184 Bécsb végez színiiskol szám ném színpad működöt 1875-b Városlige Nyá Színházb működöt elein mi színé rendez késő mi igazgat 18 ó add németnyel színházáb magy vígjátékok hozo szín teljes megmagyarosítot újb felépítet az

11411.

CÍMS F

SZEMÉLYN F Zsigm

SZÓCI Zsigmo színigazga sz Spá Pozs 18 Bécs vége színiisko szá né színpa működö 1875- Városlig Ny Színház működö elei m szín rende kés m igazga 1 ad németnye színházá mag vígjátéko hoz szí telje megmagyarosíto új felépíte a

11411

CÍM

SZEMÉLY Zsig

SZÓC Zsigm színigazg s Sp Poz 1 Béc vég színiisk sz n színp működ 1875 Városli N Színhá működ ele szí rend ké igazg a németny színház ma vígjáték ho sz telj megmagyarosít ú felépít

1141SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig színigaz S Po Bé vé színiis s szín műkö 187 Városl Szính műkö el sz ren k igaz németn színhá m vígjáté h s tel megmagyarosí felépí