11412.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann Artúr

SZÓCIKK: Feldmann, 1. Artúr, rabbi, szül. Galántán (Pozsony vm.) 1884 jan. 19. 1904-19-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1910-ben avattták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1912. pedig rabbivá. Ekkor lett pancsovai főrabbi, 1913 óta a pesti izraelita hitközség vallástanára. l923-ban,a pittsburghi zsidó hitközség meghívására Amerikába költözött. 1924-ben fölcserélte a pittsburghi rabbiszéket a jelentékenyebb hamiltoni rabbiállásával. Főműve: A Mózes II. könyvéhez való Mechilták összehasonlítása, mint adalék a tannaitikus midrás történetéhez (Budapest, 1910).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1412. címszó a lexikon => 268. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11412.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann Artúr

SZÓCIKK: Feldmann, 1. Artúr, rabbi, szül. Galántán Pozsony vm. 1884 jan. 19. 1904-19-ig volt a budapesti rabbiképző növendéke. 1910-ben avattták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1912. pedig rabbivá. Ekkor lett pancsovai főrabbi, 1913 óta a pesti izraelita hitközség vallástanára. l923-ban,a pittsburghi zsidó hitközség meghívására Amerikába költözött. 1924-ben fölcserélte a pittsburghi rabbiszéket a jelentékenyebb hamiltoni rabbiállásával. Főműve: A Mózes II. könyvéhez való Mechilták összehasonlítása, mint adalék a tannaitikus midrás történetéhez Budapest, 1910 .

11412.ht

CÍMSZÓ Feldman

SZEMÉLYNÉV Feldman Artú

SZÓCIKK Feldmann 1 Artúr rabbi szül Galántá Pozson vm 188 jan 19 1904-19-i vol budapest rabbiképz növendéke 1910-be avatttá bölcsészdoktorr Budapesten 1912 pedi rabbivá Ekko let pancsova főrabbi 191 ót pest izraelit hitközsé vallástanára l923-ban, pittsburgh zsid hitközsé meghívásár Amerikáb költözött 1924-be fölcserélt pittsburgh rabbiszéke jelentékenyeb hamilton rabbiállásával Főműve Móze II könyvéhe val Mechiltá összehasonlítása min adalé tannaitiku midrá történetéhe Budapest 191

11412.h

CÍMSZ Feldma

SZEMÉLYNÉ Feldma Art

SZÓCIK Feldman Artú rabb szü Galánt Pozso v 18 ja 1 1904-19- vo budapes rabbikép növendék 1910-b avattt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv Ekk le pancsov főrabb 19 ó pes izraeli hitközs vallástanár l923-ban pittsburg zsi hitközs meghívásá Ameriká költözöt 1924-b fölcserél pittsburg rabbiszék jelentékenye hamilto rabbiállásáva Főműv Móz I könyvéh va Mechilt összehasonlítás mi adal tannaitik midr történetéh Budapes 19

11412.

CÍMS Feldm

SZEMÉLYN Feldm Ar

SZÓCI Feldma Art rab sz Galán Pozs 1 j 1904-19 v budape rabbiké növendé 1910- avatt bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi Ek l pancso főrab 1 pe izrael hitköz vallástaná l923-ba pittsbur zs hitköz meghívás Amerik költözö 1924- fölcseré pittsbur rabbiszé jelentékeny hamilt rabbiállásáv Főmű Mó könyvé v Mechil összehasonlítá m ada tannaiti mid történeté Budape 1

11412

CÍM Feld

SZEMÉLY Feld A

SZÓC Feldm Ar ra s Galá Poz 1904-1 budap rabbik növend 1910 avat bölcsészdokt Budapes 1 p rabb E pancs főra p izrae hitkö vallástan l923-b pittsbu z hitkö meghívá Ameri költöz 1924 fölcser pittsbu rabbisz jelentéken hamil rabbiállásá Főm M könyv Mechi összehasonlít ad tannait mi történet Budap

1141

CÍ Fel

SZEMÉL Fel

SZÓ Feld A r Gal Po 1904- buda rabbi növen 191 ava bölcsészdok Budape rab panc főr izra hitk vallásta l923- pittsb hitk meghív Amer költö 192 fölcse pittsb rabbis jelentéke hami rabbiállás Fő köny Mech összehasonlí a tannai m történe Buda