11413.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann József

SZÓCIKK: F. József, rabbi, szül. Szamosszegen (Szatmár vm.) 1858 okt. 1.1877-87-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, 1886. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1888. pedig rabbivá. Azóta ceglédi főrabbi. A forradalmakat követő időkben sok zaklatást szenvedett, úgyhogy állásából is visszavonult és csak tanulmányainak élt. A konszolidáció után visszatért állásába, amelyben most is működik. Műve: R. Chanánél élete és működése (Budapest, 1886.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1413. címszó a lexikon => 269. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11413.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann József

SZÓCIKK: F. József, rabbi, szül. Szamosszegen Szatmár vm. 1858 okt. 1.1877-87-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke, 1886. avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1888. pedig rabbivá. Azóta ceglédi főrabbi. A forradalmakat követő időkben sok zaklatást szenvedett, úgyhogy állásából is visszavonult és csak tanulmányainak élt. A konszolidáció után visszatért állásába, amelyben most is működik. Műve: R. Chanánél élete és működése Budapest, 1886.

11413.ht

CÍMSZÓ Feldman

SZEMÉLYNÉV Feldman Józse

SZÓCIKK F József rabbi szül Szamosszege Szatmá vm 185 okt 1.1877-87-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1886 avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1888 pedi rabbivá Azót cegléd főrabbi forradalmaka követ időkbe so zaklatás szenvedett úgyhog állásábó i visszavonul é csa tanulmányaina élt konszolidáci utá visszatér állásába amelybe mos i működik Műve R Chanáné élet é működés Budapest 1886

11413.h

CÍMSZ Feldma

SZEMÉLYNÉ Feldma Józs

SZÓCIK Józse rabb szü Szamosszeg Szatm v 18 ok 1.1877-87- vo budapes Rabbikép növendék 188 avatt bölcsészdoktor Budapeste 188 ped rabbiv Azó ceglé főrabb forradalmak köve időkb s zaklatá szenvedet úgyho állásáb visszavonu cs tanulmányain él konszolidác ut visszaté állásáb amelyb mo működi Műv Chanán éle működé Budapes 188

11413.

CÍMS Feldm

SZEMÉLYN Feldm Józ

SZÓCI Józs rab sz Szamossze Szat 1 o 1.1877-87 v budape Rabbiké növendé 18 avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi Az cegl főrab forradalma köv idők zaklat szenvede úgyh állásá visszavon c tanulmányai é konszolidá u visszat állásá amely m működ Mű Chaná él működ Budape 18

11413

CÍM Feld

SZEMÉLY Feld Jó

SZÓC Józ ra s Szamossz Sza 1.1877-8 budap Rabbik növend 1 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A ceg főra forradalm kö idő zakla szenved úgy állás visszavo tanulmánya konszolid vissza állás amel műkö M Chan é műkö Budap 1

1141

CÍ Fel

SZEMÉL Fel J

SZÓ Jó r Szamoss Sz 1.1877- buda Rabbi növen av bölcsészdok Budape rab ce főr forradal k id zakl szenve úg állá visszav tanulmány konszoli vissz állá ame műk Cha műk Buda