11415.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann Sámuel

SZÓCIKK: 4.  F. Sámuel, rabbi, szül. Nagyváradon 1885. Héber tanulmányait a nagyváradi és frankfurti jesivákon végezte. 1920 óta mint katonai lelkész működött a román hadseregben, majd hittanár lett. 1928-ban a nagyszentmiklósi zsidó hitközség főrabbijává választották. Jelentős műve: Vallás és szocializmus (1918).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1415. címszó a lexikon => 269. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11415.htm

CÍMSZÓ: Feldmann

SZEMÉLYNÉV: Feldmann Sámuel

SZÓCIKK: 4. F. Sámuel, rabbi, szül. Nagyváradon 1885. Héber tanulmányait a nagyváradi és frankfurti jesivákon végezte. 1920 óta mint katonai lelkész működött a román hadseregben, majd hittanár lett. 1928-ban a nagyszentmiklósi zsidó hitközség főrabbijává választották. Jelentős műve: Vallás és szocializmus 1918 .

11415.ht

CÍMSZÓ Feldman

SZEMÉLYNÉV Feldman Sámue

SZÓCIKK 4 F Sámuel rabbi szül Nagyvárado 1885 Hébe tanulmányai nagyvárad é frankfurt jesiváko végezte 192 ót min katona lelkés működöt romá hadseregben maj hittaná lett 1928-ba nagyszentmiklós zsid hitközsé főrabbijáv választották Jelentő műve Vallá é szocializmu 191

11415.h

CÍMSZ Feldma

SZEMÉLYNÉ Feldma Sámu

SZÓCIK Sámue rabb szü Nagyvárad 188 Héb tanulmánya nagyvára frankfur jesivák végezt 19 ó mi katon lelké működö rom hadseregbe ma hittan let 1928-b nagyszentmikló zsi hitközs főrabbijá választottá Jelent műv Vall szocializm 19

11415.

CÍMS Feldm

SZEMÉLYN Feldm Sám

SZÓCI Sámu rab sz Nagyvára 18 Hé tanulmány nagyvár frankfu jesivá végez 1 m kato lelk működ ro hadseregb m hitta le 1928- nagyszentmikl zs hitköz főrabbij választott Jelen mű Val szocializ 1

11415

CÍM Feld

SZEMÉLY Feld Sá

SZÓC Sám ra s Nagyvár 1 H tanulmán nagyvá frankf jesiv vége kat lel műkö r hadsereg hitt l 1928 nagyszentmik z hitkö főrabbi választot Jele m Va szociali

1141

CÍ Fel

SZEMÉL Fel S

SZÓ Sá r Nagyvá tanulmá nagyv frank jesi vég ka le műk hadsere hit 192 nagyszentmi hitk főrabb választo Jel V szocial