11418.htm

CÍMSZÓ: Felekezet

SZÓCIKK: Felekezet, egy ugyanazon vallást követőknek összessége. Van az állam szempontjából bevett és nem bevett felekezet. Az előbbibe nem csupán születni, de belépni is lehet, az utóbbiba csupán születni. A zsidó vallást az 1895: 42. t.-c. nyilvánította bevett vallásnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1418. címszó a lexikon => 269. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11418.htm

CÍMSZÓ: Felekezet

SZÓCIKK: Felekezet, egy ugyanazon vallást követőknek összessége. Van az állam szempontjából bevett és nem bevett felekezet. Az előbbibe nem csupán születni, de belépni is lehet, az utóbbiba csupán születni. A zsidó vallást az 1895: 42. t.-c. nyilvánította bevett vallásnak.

11418.ht

CÍMSZÓ Felekeze

SZÓCIKK Felekezet eg ugyanazo vallás követőkne összessége Va a álla szempontjábó bevet é ne bevet felekezet A előbbib ne csupá születni d belépn i lehet a utóbbib csupá születni zsid vallás a 1895 42 t.-c nyilvánított bevet vallásnak

11418.h

CÍMSZ Felekez

SZÓCIK Felekeze e ugyanaz vallá követőkn összesség V áll szempontjáb beve n beve felekeze előbbi n csup születn belép lehe utóbbi csup születn zsi vallá 189 4 t.- nyilvánítot beve vallásna

11418.

CÍMS Feleke

SZÓCI Felekez ugyana vall követők összessé ál szempontjá bev bev felekez előbb csu szület belé leh utóbb csu szület zs vall 18 t. nyilváníto bev vallásn

11418

CÍM Felek

SZÓC Feleke ugyan val követő összess á szempontj be be feleke előb cs szüle bel le utób cs szüle z val 1 t nyilvánít be vallás

1141

CÍ Fele

SZÓ Felek ugya va követ összes szempont b b felek elő c szül be l utó c szül va nyilvání b vallá